X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Home

Denk je aan werken in de Nederlandse vleessector? Dan kies je voor een functie in moderne bedrijven met hygiënische en veilige arbeidsomstandigheden. Wij maken verse voedingsmiddelen van hoge kwaliteit en daar zijn wij trots op. Medewerkers kunnen rekenen op een prima salaris, goede arbeidsvoorwaarden en vele opleidingsmogelijkheden. Als je het aan de mensen zelf vraagt, hebben zij het ook vaak over de gezellige werksfeer. Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en technologische vernieuwingen. De bedrijven bieden je ook alle mogelijkheden om hogerop te komen. De keus is aan jou!

Dagelijks zorgen circa 10.000 medewerkers in zo’n 410 bedrijven ervoor dat 10 miljoen kilo vlees en vlees(waren)producten uit Nederland bij afnemers en consumenten in de hele wereld terechtkomen.

De waarde van de export bedraagt circa 4 miljard euro. De Nederlandse vleessector zorgt graag voor een goede en veilige productie van hoogwaardige producten van vlees. De vleessector ziet het als een uitdaging om een goed en veilig product op markt te brengen.
Deze website is bedoeld voor iedereen, die in de vleessector werkt en voor iedereen die hier iets meer van wil weten.

 

 

 

Meer informatie over het pensioenfonds kunt u vinden bij

Mobiliteit? of Mobiliteit! Welke reactie past bij u?

Cao boekje vleessector
1 november 2017 - 1 november 2019

 

Deze website is een gezamelijk initiatief van:
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer