X

Veel gestelde vragen

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

 • In een onderneming worden salarissen per periode van 4 weken uitbetaald. Dit gebeurt dus 13 keer per jaar. In sommige jaren is sprake van een 53ste week en is de vraag of de 53ste week apart betaald dient te worden.
  • Gewoonlijk heeft een jaar 52 werkweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53ste week. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 52x7= 364, maar 365 of 366 dagen heeft. In een 4-wekensystematiek wordt dus ieder jaar een "tekort" opgebouwd van 1 of 2 dagen. Daarom wordt gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar op de kalender een extra 53ste week benoemd. De vraag is nu of deze 53ste week in het geval van periodesalarissen (=4-wekensalarissen) extra moet worden uitbetaald.
   Sociale partners hebben uitgebreid overleg gevoerd over deze kwestie. De in de cao gemelde loontabellen zijn een handreiking aan werkgevers in de sector, maar het staat hen vrij andere tabellen te hanteren, waarbij de cao-tabellen als minimum gelden. Na uitvoerig beraad is vast gesteld dat er in de cao geen wijzigingen in de systematiek zijn afgesproken en dat daarom de bestendige lijn gevolgd moet blijven worden totdat partijen daar andere afspraken over maken. De betaling van de 53e week is daarom afhankelijk van de door werkgever gehanteerde tabellen voor periodesalarissen(= 4-wekensalarissen) en de betaling in 2009, de laatste keer dat het kalenderjaar 53 weken kende.

Home

Denk je aan werken in de Nederlandse vleessector? Dan kies je voor een functie in moderne bedrijven met hygiënische en veilige arbeidsomstandigheden. Wij maken verse voedingsmiddelen van hoge kwaliteit en daar zijn wij trots op. Medewerkers kunnen rekenen op een prima salaris, goede arbeidsvoorwaarden en vele opleidingsmogelijkheden. Als je het aan de mensen zelf vraagt, hebben zij het ook vaak over de gezellige werksfeer. Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en technologische vernieuwingen. De bedrijven bieden je ook alle mogelijkheden om hogerop te komen. De keus is aan jou!

Dagelijks zorgen circa 10.000 medewerkers in zo’n 410 bedrijven ervoor dat 10 miljoen kilo vlees en vlees(waren)producten uit Nederland bij afnemers en consumenten in de hele wereld terechtkomen.

De waarde van de export bedraagt circa 4 miljard euro. De Nederlandse vleessector zorgt graag voor een goede en veilige productie van hoogwaardige producten van vlees. De vleessector ziet het als een uitdaging om een goed en veilig product op markt te brengen.
Deze website is bedoeld voor iedereen, die in de vleessector werkt en voor iedereen die hier iets meer van wil weten.

 

 

 

Meer informatie over het pensioenfonds kunt u vinden bij

Mobiliteit? of Mobiliteit! Welke reactie past bij u?

Cao boekje vleessector
1 maart 2016 - 1 november 2017

 

Deze website is een gezamelijk initiatief van:
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer