X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Actueel

 • 15-11-2017  |

  WGA-hiaat verzekering

  Het Fonds Collectieve Belangen voor de vleessector en de vleeswarenindustrie heeft met Aegon uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden voor de voortzetting van de mantelpolis WGA-hiaat verzekering. Het fonds is in deze onderhandelingen bijgestaan door het
 • 15-11-2017  |

  Meer werkgevers pakken stress op het werk aan

  Tijdens de Week van de Werkstress maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe cijfers bekend over de aanpak van werkstress. Het aandeel van werkgevers met beleid tegen werkstress is gestegen van 69% in 2014 naar 77% in 2016. Steeds meer
 • 08-11-2017  |

  Pesten op de werkvloer

  We praten er misschien niet graag over, maar het komt toch vaker voor dan we denken. “pesten op de werkvloer”. Om werkgevers te ondersteunen in het aanpakken hiervan, heeft het ministerie van SZW enkele ‘tools’ ontwikkeld om met het
 • 01-11-2017  |

  Wat betekent het regeerakkoord voor het pensioen?

  AZL Nieuwsflits over pensioen in regeerakkoord Op 10 oktober 2017 is na maanden van onderhandelen het nieuwe regeerakkoord gepubliceerd. Het kabinet Rutte III is van plan om het pensioenstelsel te vernieuwen op basis van de bestaande voorstellen van de SER.
 • 31-10-2017  |

  De gevolgen van de vernieuwde arbowet voor de werkgever

  Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de
 • 31-10-2017  |

  Aanpassing detacheringsrichtlijn

  Op maandag 23 oktober 2017 is in de Raad van Ministers van Sociale Zaken een akkoord bereikt over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Het voorstel moet nog akkoord worden bevonden door het Europees Parlement. Wanneer dat gebeurt treedt de richtlijn
 • 19-10-2017  |

  Wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2018

  De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2018 verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2018: – minimum maandloon: € 1.578,00 –
 • 16-10-2017  |

  Start onderhandelingen voor nieuwe cao vleessector

  Dinsdag 10 oktober jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond in het teken van het toelichten van de voorstellen van de vakbonden en de COV . De volgende cao/onderhandelingsdagen staan gepland op woensdag 1 november en
 • 12-10-2017  |

  Vierjarig programma preventie beroepsziekten

  In 2018 start een vierjarig programma gericht op de preventie van beroepsziekten. Door middel van een campagne, interventies en de inzet op kennis en innovatie wil het kabinet de bewustwording en aanpak van de risico’s van het werken met gevaarlijke
1 2 3 4 5 ... » 1/15 (149)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer