X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Actueel

 • 18-01-2018  |

  Handhaving nieuwe privacywet

  Op 25 mei aanstaand treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend.
 • 11-01-2018  |

  Loontabellen cao vlees per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%. In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder
 • 10-01-2018  |

  Aanpassing richtlijnen en goede praktijken in de Arbocatalogus

  De werkgroep Arbocatalogus is momenteel bezig om de goede praktijken die op de website van de arbocatalogus staan te actualiseren. De volgende items zijn aangepast: (Isolatie) Kleding Preventiemedewerker Automatische zakkenplaatser Afschermen
 • 09-01-2018  |

  Save the date!

  Op donderdag 5 april 2018 staat er wederom een Arbodag op de agenda. Deze bijeenkomst vindt plaats bij; Landgoed Groot Kievitsdal Hilversumsestraatweg 19 3744 KB Baarn In februari ontvangt u de uitnodiging en daarin staat ook het programma. We willen
 • 04-01-2018  |

  Pensioenpremies 2018

  Het bestuur VLEP neemt jaarlijks een besluit over de premies, indexaties en de te hanteren salarisstijging voor de voorschotnota. Naar aanleiding van de besluiten van sociale partners is de regeling voor 2018 vastgesteld. Hier treft u de notitie waarin de
 • 03-01-2018  |

  Inconveniëntentoeslag per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%, de daarmee samenhangende inconveniëntentoeslag zijn met het gelijke percentage
 • 12-12-2017  |

  Webinar voor werkgevers VLEP over transitie

  Pensioenfonds VLEP verhuist zijn administratie per 1 januari 2018. De overstap heeft gevolgen voor de aanlevering van uw gegevens, de facturering en andere administratieve zaken. Daarvoor is ook van u een aantal acties nodig. In een speciaal webinar op dinsdag
 • 12-12-2017  |

  Pensioenfonds VLEP krijgt andere pensioenuitvoerder

  Met ingang van 1 januari 2018 verhuist de pensioenadministratie van VLEP naar de nieuwe uitvoerder AZL. John Klijn, voorzitter van VLEP: "We zochten een uitvoerder die goed paste bij ons fonds. Na een zorgvuldig traject kwam AZL als meest geschikte
1 2 3 4 5 ... » 1/17 (162)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer