X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Actueel

 • 18-04-2018  |

  Zwanger en geluid

  Tijdens de zwangerschap kan lawaai schadelijk zijn voor het gehoor en de gezondheid van het ongeboren kind. in tegenstelling tot eerdere berichtgeving mag een zwangere medewerkster niet werken bij geluidsniveaus boven de 80 db(A) en piekgeluiden boven de
 • 17-04-2018  |

  Wet arbeidsmarkt in balans

  Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen zouden moeten bereiken. de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ter internetconsultatie
 • 12-04-2018  |

  Vingerafdrukscan voor tijdsregistratie is onder AVG verboden

  Werkgevers mogen geen vingerafdrukscans van werknemers gebruiken voor tijdsregistratie. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is zo’n vingerscan in principe verboden. Sommige organisaties bieden kloksystemen aan waarbij het gebruik
 • 11-04-2018  |

  Terugblik Arbo-dag 5 april

  De werkgroep Arbo-catalogus kijkt positief terug op de Arbo-dag van 5 april jl. voor de vleessector en vleeswarenindustrie. De opkomst was goed, een gemêleerd gezelschap en we hebben getracht een gevarieerd programma aan te bieden met ruimte voor
 • 10-04-2018  |

  Arbeidskosten in de EU - Loonkosten per uur

  In 2017  werden de gemiddelde arbeidskosten per uur geschat op € 26,8 in de Europese Unie (EU) en € 30,3 in het eurogebied. Dit gemiddelde maskeert echter grote verschillen tussen de EU-lidstaten, met de laagste
 • 09-04-2018  |

  Denk om het tijdig regelen van de overgangsregeling LKV

  Sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de oude premiekortingsregeling voor arbeidsgehandicapte en oudere werknemers. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling is een aantal voorwaarden belangrijk. Wij vragen de werkgever
 • 04-04-2018  |

  AWVN lanceert Nationale voorbeeldenbank

  AWVN heeft op de Dag van de Duizend Voorbeelden, gisteren, de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven gelanceerd. Deze voorbeeldenbank is bedoeld voor werkgevers die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen bieden en inspiratie
 • 27-03-2018  |

  Wijziging meerlingen verlof

  Om werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling daadwerkelijk recht op langer verlof te geven, worden de regels van het meerlingenverlof aangepast. De wetswijziging geldt vanaf 1 april.
 • 20-03-2018  |

  Programma arbodag 5 april

  Op donderdag 5 april gaan wij tijdens de arbodag aan de slag om de werkvloer prettiger en veiliger te maken. Wij ontvangen u graag tussen 09.30 - 10.00 uur bij Restaurant Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn. Om 10 uur starten we met
 • 12-03-2018  |

  Ongewenste omgangsvormen en gevaarlijke stoffen

  Het werken in de vleessector en de vleeswarenindustrie brengt risico`s met zich mee. Veilig werken in onze sectoren verdient absoluut hoge prioriteit. Om bedrijven te ondersteunen om deze zgn. arborisico`s te minimaliseren biedt de arbocatalogus een
1 2 3 4 5 ... » 1/18 (177)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer