X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Actueel

 • 20-09-2017  |

  Geluid en zwangerschap

  Tijdens de zwangerschap kan lawaai schadelijk zijn voor het gehoor en de gezondheid van het ongeboren kind. Daarom mag een zwangere maximaal per dag:8 uur werken in 80 dB(A)4 uur in 83 dB(A)2 uur in 86 dB(A)1 uur in 89 dB(A)0,5 uur in 92 dB(A)
 • 19-09-2017  |

  Werken met koel- en/of vriesinstallaties

  Als u werkt met koel- en/of vriesinstallaties, is veiligheid van het grootste belang. Het onbedoeld vrijkomen van koudemiddel uit de installatie is gevaarlijk: het kan leiden tot verstikking, vergiftiging, brand, explosie en/of bevriezingsverschijnselen.
 • 19-09-2017  |

  Inspecteurs letten op preventie medewerker

  Bij bedrijfsbezoeken van Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) wordt regelmatig de RI&E van het bedrijf opgevraagd. Recentelijk is gebleken dat daarbij extra aandacht wordt  besteed aan de manier waarop het bedrijf het vraagstuk van de
 • 19-09-2017  |

  Dicriminatie op de werkvloer

  Discriminatie op de werkvloer (arbeidsdiscriminatie) komt veel vaker voor dan werkgevers en werknemers zelf denken. Het is belangrijk dat u als werkgever daar alert op bent. Discriminatie op de werkvloer kan leiden tot (langdurige) uitval en valt onder
 • 12-09-2017  |

  Groen licht voor aanvulling WW

  Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de
 • 05-09-2017  |

  Premies Werkhervattingskas 2018 vastgesteld

  UWV heeft op 1 september 2017 de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2018 gepubliceerd. Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur van UWV de premies en parameters vast via het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit besluit wordt
 • 05-09-2017  |

  Pensioenfonds VLEP splitst uitvoering en bestuursondersteuning

  Bpf Vlees & Vleeswaren brengt de pensioenuitvoering onder bij AZL en de bestuursondersteuning bij Actor. Het fonds heeft beide zaken nu nog bij Syntrus Achmea. Pensioenfonds VLEP, dat €2,5 mrd beheert, was een van de verplichte bpf’en die weg
 • 05-09-2017  |

  Aanpassing Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

  Per 1 september 2017 is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan. ​Een van de belangrijkste aanpassingen van de Arbowet is dat de
 • 28-08-2017  |

  Verlaging van de pensioenen in 2017 niet nodig

  De financiële situatie van VLEP is iets verbeterd. Dat komt doordat de rente hoger is. Maar de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is nog te laag. Daarom heeft VLEP een herstelplan. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om de pensioenen ook in de
1 2 3 4 5 ... » 1/14 (139)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer