X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

SVO mbo-opleiding tot food professional

27-03-2017  |

In de beleidsvisie van de COV: 2025: De Nederlandse Vleessector in balans wordt naast de economische kracht ook aandacht besteed aan het verder verbeteren van de professionaliteit en aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerker.
Het is van cruciaal belang dat wij de komende jaren de juiste mensen aan ons binden en behouden met specifieke kennis en die bereid zijn om zich ook verder te ontwikkelen.

Onlangs heeft SVO een nieuwe opleiding geïntroduceerd voor medewerkers, die in het laatste jaar zitten van het vmbo of het vmbo al hebben afgesloten. Deze MBO opleiding Generation Food is een  voltijd opleiding op niveau 3 en 4 en leidt jongeren op tot de nieuwe generatie ondernemers, bedrijfsleiders, managers of productleiders in de foodbranche.
In de opleiding Generation Food leren studenten alles van en over food maar ook over de wereld er om heen. Van de consument en zijn koopgedrag, tot aan processen en leidinggeven binnen bedrijven. Studenten gaan aan de slag met marketing, trends in food en ondernemingsplannen en krijgen een basis aan bewerkingsvaardigheden, bereiding en presentatie van producten mee. Door middel van stages en projecten bij bedrijven gaan studenten vanaf het eerste jaar al de praktijk in.

De opleiding duurt in totaal drie jaar. Na het succesvol afronden van de eerste twee kaar krijgen de studenten een mbo-diploma op niveau 3. Na het succesvol doorlopen van het derde jaar een diploma op niveau 4.
SVO vakopleiding food biedt deze opleiding aan op haar locaties in Best, Houten, Rijswijk. Op de webste www.generationfood.nl kunnen geïnteresseerden mee informatie over deze opleiding vinden.
Wij adviseren de leden om deze opleiding onder de aandacht te brengen van het eigen personeel en contact op te nemen met SVO om te bekijken op welk vlak onderling samengewerkt kan worden.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer