X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Inspecteurs letten op preventie medewerker

19-09-2017  |

Bij bedrijfsbezoeken van Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) wordt regelmatig de RI&E van het bedrijf opgevraagd. Recentelijk is gebleken dat daarbij extra aandacht wordt  besteed aan de manier waarop het bedrijf het vraagstuk van de preventiemedewerker heeft georganiseerd.

De Arbowet schrijft in artikel 13.9 voor dat de werkgever in de RI&E vastlegt hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn, met welke deskundigheden, tijdbesteding en plaats in de organisatie.  Er zijn geen wettelijke normen voor de invulling van dit vraagstuk in een bedrijf. Die invulling moet de werkgever zelf bepalen en is mede afhankelijk van de aangetroffen risico’s en knelpunten in de RI&E, de omvang van het bedrijf,  het aantal vestigingen e.d.  De gecertificeerde toetser van de RI&E zal de keuzes die het bedrijf hierin maakt en de onderbouwing daarvan moeten beoordelen.
En ook de arbeidsinspecteur ziet blijkbaar daarop toe.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer