X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

WGA-hiaat verzekering

15-11-2017  |

Het Fonds Collectieve Belangen voor de vleessector en de vleeswarenindustrie heeft met Aegon uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden voor de voortzetting van de mantelpolis WGA-hiaat verzekering. Het fonds is in deze onderhandelingen bijgestaan door het bestuur van Savlex.

De onderhandelingen hebben geresulteerd in de volgende afspraak:
De mantelovereenkomst wordt verlengd voor een periode van 3 jaar tegen een premie van 0,32% van de loonsom, een ruime verlaging t.o.v. de huidige premie. Deze verlaging van de premie komt mede door meevallende instroomcijfers. De overige voorwaarden blijven gelijk. De voorwaarden met betrekking tot de premieverrekening inzake de WIA verzekering zijn geregeld in de cao voor de vleeswarenindustrie in art. 35 en in de cao voor de vleessector in art. 51. Houd rekening in uw administratie met het nieuwe percentage.

Vergeet u niet te checken of u dit geregeld heeft voor uw werknemers? Wij wensen u een goede decembermaand toe!

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer