X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Savlex premievergoeding voor de WGA-hiaat verzekering ook in 2018

06-12-2017  |

Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2018 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken aan haar deelnemers.

Geen inhouding bij werknemers
De premievergoeding geldt zowel voor het werkgeversdeel, als voor de werknemersbijdrage in de premie. Indien uw bedrijf premievergoeding van Savlex ontvangt dient de inhouding bij de werknemer dus te vervallen.

Vragen over de verzekering
Indien u inhoudelijke vragen heeft over de verzekering, dient u contact op te nemen met uw verzekeraar, meestal is dat dus AEGON.

Indien u vragen heeft over de premievergoeding van Savlex hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.W. Savalle (telefoon 06-12744143).

Toelichting

Werkgevers in de vleessector moeten een WGA-hiaatverzekering hebben voor hun werknemers.
Bedrijven die in 2004 deelnemer waren aan Savlex krijgen hiervoor ook voor 2018 een premievergoeding van Savlex. Het bestuur van Savlex beoordeelt jaarlijks of het vermogen nog toereikend is, om voor het volgende jaar een vergoeding te kunnen verstrekken.

WGA-hiaatverzekeringen, mantel AEGON
De vleessector heeft voor de WGA-hiaatverzekeringen een mantelovereenkomst afgesloten met AEGON. De nieuwe mantel loopt drie jaar, van 2018 tot en met 2020, met een premie van 0,32% van de gemaximeerde verzekerde loonsom. Onder deze mantel vallen ook de meeste Savlexdeelnemers.

WGA-hiaatverzekeringen, buiten de mantel
Savlexdeelnemers die een verzekering bij een andere verzekeraar hebben afgesloten en hiervoor dispensatie hebben verkregen, kunnen ook een premievergoeding  ontvangen, deze vergoeding is echter maximaal de hoogte van de premie die binnen de mantelovereenkomst geldt.

Verrekening
Door een afspraak van Savlex met AEGON wordt voor de meeste bedrijven de premie rechtstreeks door AEGON verrekend met Savlex. Hiermee wordt dan automatisch de premievergoeding verrekend. Dit kunt u ook zien als op de acceptgiro die u voor de premie ontvangt het IBAN-nummer van Savlex is voorgedrukt (in dit geval hoeft u met de acceptgiro niets te doen).

Indien u (een deel van) de premie zelf heeft betaald, kunt u een vergoedingsformulier opvragen bij ons.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer