X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

VLEP Webinar over verhoging van de pensioenrichtleeftijd en administratiewijzigingen 18-01-2018

05-02-2018  |

Werkgeversvoorzitter Jac van Beek vertelde 16 januari 201 tijdens een Webinar waarom VLEP vanaf 1 januari 2018 haar administratie laat doen door AZL. AZL-medewerker Lenny van Winsen vertelde wat dat betekent voor het aanleveren van de gegevens, de facturensystematiek en wat u moet doen om uw account in het nieuwe werkgeversportaal te activeren. Aan het einde van het Webinar stond Jac nog kort stil bij de wijzigingen van het pensioenreglement per 1 januari 2018. De belangrijkste wijziging is de verhoging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Meer informatie daarover leest u ook in het Vlep nieuwsbericht.

Heeft u dinsdag 16 januari niet live mee kunnen kijken? Bekijk het Webinar hier terug.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer