X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Aanmelden Arbodag 5 april 2018

07-02-2018  |

De Arbodag en de werkvloer!

Op donderdag 5 april gaan wij tijdens de arbodag aan de slag om de werkvloer prettiger en veiliger te maken.
De onderwerpen zijn geluid, gevaarlijke stoffen en ongewenst gedrag op de werkvloer.

Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag op het werk gaat over hoe mensen met elkaar omgaan op het werk. Het gaat om collega’s, leidinggevenden en mensen van buitenaf, zoals klanten en leveranciers.
Meer dan 1,2 miljoen mensen hebben jaarlijks te maken met ongewenst gedrag op het werk. Dat betekent dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd.

Werkgevers streven naar een veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Ongewenst gedrag op de werkvloer moet dan ook zo snel mogelijk worden gestopt. Soms kan het slachtoffer dat zelf doen door de dader op zijn gedrag aan te spreken. Soms is een andere aanpak nodig.

Ook alcohol en drugs zijn ongewenst op de werkvloer. Wist u dat 1 op de 10 werknemers problemen heeft met alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of seks, en dat 20 tot 25% van de bedrijfsongevallen alcohol gerelateerd is.
Bovendien is aangetoond dat ook het werkplezier van collega’s wordt aangetast door middelenmisbruik of verslaving. De werksfeer verslechtert dus ook.

Hoe pak je ongewenst gedrag als slachtoffer, collega en als werkgever aan?
Kom naar de Arbodag op 5 april en u krijgt door middel van ludieke en interactieve workshops inzicht én concrete handvatten om ongewenst gedrag te signaleren en te voorkomen.

“U wilt toch ook voor iedereen een veilige werkplek!”

Praktische informatie
De arbodag wordt gehouden op donderdag 5 april van 10.00 – 16.00 uur bij:
Restaurant Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn.

Voor wie is de arbodag?
De arbodag is bedoeld voor zowel arbo functionarissen, directie, management, P&O/HR, maar ook voor ondernemingsraadleden, personeelsvertegenwoordigingen en vakbondskaderleden uit de Vleessector en Vleeswarenindustrie.

MELD U HIER AAN/AF VOOR DE ARBODAG!

 

 

 

 

Deelname is gratis.

Ps: uiterlijk een week voorafgaand aan de arbodag ontvangt u het programma.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer