X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Aanvragen opleidingssubsidie 2017 voor 15 april indienen

08-03-2018  |

Het aanvragen van opleidingssubsidies voor bedrijven over het kalenderjaar 2017, dient voor 15 april as. te gebeuren. Hieronder nogmaals een paar belangrijke zaken op een rij.

Opleidingssubsidies en toetsingskader stichting Fonds Collectieve belangen voor de Vleessector 2017.

Veel bedrijven zullen rond deze tijd de balans opmaken en inventariseren wat er het afgelopen jaar aan opleidingen heeft plaatsgevonden. In het toetsingskader leest u voor welke opleidingen u subsidie kunt aanvragen, klik op subsidievoorwaarden voor het overzicht. Tevens vindt u op deze pagina de benodigde formulieren om uw aanvraag in te dienen. U kunt uw aanvraag digitaal sturen naar: subsidie@vleeswerkt.nl

Denkt u ook aan het tijdig toezenden van uw scholingsplan?

Ook (dit jaar) is het mogelijk om als individuele werknemer in het kader van het vergroten en versterken van uw arbeidsmarktpositie, subsidie aan te vragen t.b.v. employability. De voorwaarden en betreffende formulieren vindt u hier.

U kunt, als werknemer, zonder tussenkomst van uw werkgever, uw employability-aanvraag, met de betreffende formulieren, rechtstreeks sturen naar: subsidie@vleeswerkt.nl

NB: Denkt u er s.v.p. aan uw aanvraag digitaal te sturen naar subsidie@vleeswerkt.nl en te voorzien van facturen e.d? Bovendien verzoek ik u, om het bijlage-declaratie-formulier (originele excel-spreadsheet) mee te sturen dus niet als pdf-formulier.

De subsidie-aanvragen dienen voor 15 april as. te zijn ingediend. Aanvragen ouder dan 1 jaar worden niet gehonoreerd, uitgezonderd hiervan zijn aanvragen door bedrijven die voor het eerst een subsidie-aanvraag doen, hiervoor geldt een termijn van 3 jaar.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer