X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Ongewenste omgangsvormen en gevaarlijke stoffen

12-03-2018  |

Het werken in de vleessector en de vleeswarenindustrie brengt risico`s met zich mee. Veilig werken in onze sectoren verdient absoluut hoge prioriteit. Om bedrijven te ondersteunen om deze zgn. arborisico`s te minimaliseren biedt de arbocatalogus een praktische, toegankelijke handleiding waarin staat met welke middelen een organisatie kan voldoen aan de wettelijke bepalingen voor veilig en gezond werken (de zogenaamde 'doelvoorschriften') naar de arbocatalogus klik hier.

De inspectie SZW ziet toe op de naleving van de voorschriften, deze zijn namelijk niet vrijblijvend. Met behulp van de RI&E en het daaruit voortkomende Plan van Aanpak brengt u de risico`s van uw bedrijf in kaart en maakt u inzichtelijk welke oplossingen nodig zijn. Goed om te weten dat de inspectie SZW in haar jaarplan onder meer de volgende aandachtspunten heeft opgenomen: gevaarlijke stoffen en ongewenst gedrag(omgangsvormen).

Voor meer informatie en wat u als bedrijf kunt doen, zie onze Arbocatalogus:
Gevaarlijke stoffen
Ongewenste omgangsvormen

Ook op de arbodag (5 april 2018) worden deze onderwerpen behandeld. Meld u aan!

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer