X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Terugblik Arbo-dag 5 april

11-04-2018  |

De werkgroep Arbo-catalogus kijkt positief terug op de Arbo-dag van 5 april jl. voor de vleessector en vleeswarenindustrie. De opkomst was goed, een gemêleerd gezelschap en we hebben getracht een gevarieerd programma aan te bieden met ruimte voor interactie.

Centraal dit jaar stond het thema ongewenst gedrag, in onze arbo-catalogus, ongewenste omgangsvormen genoemd. Dit is uiteraard niet zomaar gekozen. Uit het contact dat de werkgroep heeft met de inspectie SZW is gebleken dat na de zomerperiode, augustus/september, in de sectoren vlees en vleeswaren onder meer gecontroleerd zal worden op ongewenst gedrag en in het bijzonder op discriminatie. Met de Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag kunt u zelf checken of u voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van werkdruk, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld. Kijk op www.zelfinspectie.nl

Zorg dat u al uw arbo-zaken op orde heeft! In de arbo-catalogus vlees en vleeswaren vindt u de normen die gelden voor veilig en gezond werken, deze zijn niet vrijblijvend, zorg dat u uw RI&E heeft  ingevuld/bijgewerkt en last but not least, zorg dat u een ingevuld Plan van Aanpak heeft.

Op de arbo-dag heeft u ook een sneak preview gekregen van de Arbo-campagne, dus houdt uw post- en emailbox de komende tijd in de gaten.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer