X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Uitvoering derde WW-jaar (PAWW)

24-04-2018  |

De Stichting van de Arbeid heeft bekend gemaakt, dat er overeenstemming is bereikt over de uitvoering van de private aanvulling WW (verkort PAWW) en loongerelateerde WGA. Sociale partners hebben met het cao onderhandelingsresultaat besloten tot deelname aan deze regeling.

Het kabinet heeft de opbouw en lengte van de WW en de WGA verkort. Voor werknemers die na 1 januari 2016 werkloos worden en langer dan 10 jaar hebben gewerkt, geldt een kortere duur voor de WW- of WGA-uitkering. De PAWW compenseert de wijzigingen per 1 januari 2016 in de opbouw en maximale duur van de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen.

De PAWW is een regeling die wordt gefinancierd via een omslagstelsel. De werknemer betaalt voor de deelname aan de PAWW-regeling een bijdrage. In 2018 is de bijdrage 0,2% van het (gemaximeerde) brutoloon, deze stijgt in de komende jaren geleidelijk. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%. De werkgevers storten deze bijdrage in het PAWW-fonds. Alle informatie over de regeling is te vinden op de website van de stichting PAWW: www.spaww.nl

Onze aanvraag tot deelname ligt inmiddels geruime tijd bij de stichting PAWW. Het proces tussen aanmelding en daadwerkelijke deelname neemt ongeveer een half jaar in beslag. Dat is langer dan vooraf was ingeschat. Wij hebben inmiddels begrepen dat onze sector meegaat in de eerste volgende verzamel-cao die ter algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie SZW wordt aangeboden.

Zodra er duidelijkheid is over de definitieve deelname wordt u daarover geïnformeerd.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer