X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

SNA jaarverslag 2017

07-06-2018  |

Graag bieden wij u het jaarverslag 2017 van de Stichting Normering Arbeid (SNA) aan.

Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk zich continue kwalitatief verder ontwikkeld, waardoor er inmiddels een breed gedragen instrument staat waarmee het kaf van het koren wordt gescheiden.

Door frequente inspecties (circa 9.000 op jaarbasis) waarbij de ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost, worden de risico’s voor opdrachtgevers beperkt. Immers, ondernemingen die niet voldoen aan de normeisen verliezen het certificaat (worden doorgehaald). Het keurmerk is in die zin zeker niet vrijblijvend. Het is dan ook niet vreemd dat opdrachtgevers in toenemende mate vragen om het SNA-keurmerk.

Ook in cijfers laat het register een positieve ontwikkeling zien. Niet alleen het aantal gecertificeerde ondernemingen is gestegen, ook het aantal nieuwe aanmeldingen is wederom aanzienlijk. Ontwikkelingen waarvoor we ons ook het komende jaar weer zullen inzetten.

Indien u het jaarverslag niet kunt openen dan kunt u het jaarverslag inzien op de website.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer