X

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de vleessector tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Met name over het salaris en de flexibiliteit in de werktijden is iedereen goed te spreken. De arbeidsvoorwaarden in onze sector zijn voor het merendeel van de functies collectief vastgelegd in de CAO Vleessector. Deze CAO biedt een breed scala aan voorzieningen, afspraken en mogelijkheden als je in onze sector wil werken. Naast de CAO, kennen we ook een verplichte pensioenregeling, een scholingsfonds, een collectieve WGA-hiaat- en een Algemene Nabestaande Wet verzekering.

We zitten dus niet stil en werken voortvarend aan verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het ouderenbeleid leggen we onder de loep en de mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en zorg worden verder verruimd.

Werknemers met vragen over de arbeidsvoorwaarden kunnen terecht bij hun eigen personeelsfunctionaris. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op het sociaal-secretariaat van de vleessector bij de COV in Zoetermeer. Dit geldt ook voor werkgevers en mensen die een baan in de vleessector zoeken.

Actueel
 • 14-06-2022  |

  Akkoord nieuwe cao Vleessector

  Zowel de leden van de COV als de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met de nieuwe cao Vleessector.  
 • 22-10-2021  |

  Publicatie onjuiste dekkingsraad pensioenfonds VLEP

  De Telegraaf heeft gisteren een overzicht gepubliceerd met de dekkingsgaden van een groot aantal Nederlandse pensioenfondsen, waaronder ook die van het Pensioenfonds VLEP. Hierin is een storende fout opgetreden.
 • 30-08-2021  |

  CAO boekje vleessector

  De cao boekjes voor de vleessector met een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 maart 2022 worden binnenkort verstuurd. De digitale versie is vanaf heden beschikbaar op de website vleeswerkt.nl.
 • 02-12-2020  |

  Regeling Zwaar Werk Vleessector vastgesteld

  Eerder stoppen met werken? Met de regeling Zwaar Werk voor werknemers in een directe productiefunctie (“Vlees in de handen”) kan dat, als u voldoet aan de voorwaarden. De regeling komt voort uit de cao-afspraak Zware Beroepen en is gezamenlijk vastgesteld door
 • 01-12-2020  |

  Start onderhandelingen voor een nieuwe cao vleessector

  Maandag 30 november 2020 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleessector gestart. De eerste dag stond vooral in het teken van de toelichting van de voorstellen van de vakbonden FNV, CNV en de werkgeversorganisatie COV.
 • 25-03-2020  |

  VLEP nieuwsbrief

  Van VLEP ontvingen wij onderstaande nieuwsbrief waar zij u op de hoogte brengen van de ontwikkeling op pensioenvlak.
 • 24-02-2020  |

  CAO boekje vleessector

  De cao boekjes voor de vleessector met een looptijd van 1 november 2019 tot 1 januari 2021 worden binnenkort verstuurd. De digitale versie is vanaf heden beschikbaar op de website.
 • 30-12-2019  |

  Cao-akkoord Vleessector formeel bekrachtigd

  De leden van de COV en de leden van vakbonden FNV en hebben ingestemd met het principeakkoord, waarmee het akkoord definitief is bekrachtigd. Zodra de tekst van de nieuwe cao door sociale partners is vastgesteld, wordt de tekst op vleeswerkt.nl gepubliceerd.
 • 13-12-2019  |

  Principeakkoord nieuwe cao voor de vleessector

  Donderdag 5 december hebben de COV en de vakbonden FNV en CNV een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de Vleessector. Het betreft een cao met een looptijd van 1 november 2019 tot 1 januari 2021 (14 maanden) met een loonsverhoging van 3,35% per
 • 22-07-2019  |

  Lage rente zet dekkingsgraden pensioenfondsen verder onder druk

  In het tweede kwartaal van 2019 zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen verder omlaag gegaan als gevolg van de aanhoudende daling van de rente. De over het algemeen positieve beleggingsrendementen van pensioenfondsen hebben het negatieve rente-effect
 • 27-06-2019  |

  Algemeen verbindend verklaring cao Fonds Vleessector verlengd

  Bij besluit van 24 juni 2019 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de algemeen verbindend verklaring van de Cao Fonds Collectieve Belangen Vleessector verlengd tot en met 30 juni 2024. U kunt de integrale tekst van de cao hier
 • 08-04-2019  |

  Slapend dienstverband: plicht tot beëindiging?

  Recent zijn er twee uitspraken gedaan waarin de vraag centraal stond of een werkgever het slapend dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer moet beëindigen. Daardoor zou de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding.
 • 11-12-2018  |

  Bereken transitie-vergoeding met AWVN-rekentool

  De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 weer aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar is geraamd. Het maximum voor de transitievergoeding bedraagt komend jaar € 81.000. Als
 • 11-01-2018  |

  Onderhandelingsresultaat CAO Vleessector

  De COV en de vakbonden hebben op 5 december 2017 een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de Vleessector. U treft het akkoord hier aan.
 • 11-01-2018  |

  Loontabellen cao vlees per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%. In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder
 • 03-01-2018  |

  Inconveniëntentoeslag per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%, de daarmee samenhangende inconveniëntentoeslag zijn met het gelijke percentage
 • 30-11-2017  |

  CAO onderhandelingen vleessector

  Woensdag 29 november 2017 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleessector hervat. Helaas zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de ruim 9.000 werknemers in de vleessector vastgelopen. Na slechts drie rondes blijken de verschillen te
 • 01-11-2017  |

  Wat betekent het regeerakkoord voor het pensioen?

  AZL Nieuwsflits over pensioen in regeerakkoord Op 10 oktober 2017 is na maanden van onderhandelen het nieuwe regeerakkoord gepubliceerd. Het kabinet Rutte III is van plan om het pensioenstelsel te vernieuwen op basis van de bestaande voorstellen van de SER.
1 2 » 1/2 (39)
FAQ
 • Is een werkgever die geen lid is gebonden aan de CAO Vleessector?
  • Een werkgever die geen lid van de werkgeversorganisatie is, is in principe niet gebonden aan de CAO. Dit verandert zodra een CAO algemeen verbindend wordt verklaard. De CAO Vleessector is de laatste jaren immer algemeen verbindend verklaard en is dan eveneens van toepassing op niet gebonden werkgevers. Indien ongebonden werkgevers buiten deze algemeen verbindend verklaarde periodes in zijn arbeidscontract heeft opgenomen dat hij de CAO volgt, mag hij niet afwijken van deze CAO ook als de CAO niet algemeen verbindend is verklaard. Alleen in een arbeidsovereenkomst mag dan worden afgeweken van bepaalde regels van de CAO.

 • Wanneer is de CAO algemeen verbindend verklaard?
  • De periodes voor algemeen verbindend verklaring zijn:

   Looptijd CAO

   1 april 1996 tot 1 april 1997
   1 april 1997 tot 1 maart 1998
   1 maart 1998 tot 1 april 2000
   1 april 2000 tot 1 april 2001
   1 april 2001 tot 1 april 2002
   1 april 2002 tot 1 oktober 2003
   1 oktober 2003 tot 1 oktober 2004
   1 oktober 2004 tot 1 april 2007
   1 april 2007 tot 1 april 2009
   1 april 2009 tot 1 april 2011
   1 april 2011 tot 1 april 2013
   1 april 2013 tot 1 april 2014
   1 april 2014 tot 1 maart 2016
   1 maart 2016 tot 1 november 2017
   1 november 2017 tot 1 november 2019
   1 november 2019 tot 1 januari 2021
   1 januari 2021 tot 1 maart 2022
   1 maart 2022 tot 1 maart 2024

   AVV periode CAO Vleessector

   28 december 1996 tot 1 april 1997
   27 december 1997 tot 1 maart 1998
   29 januari 1999 tot 1 april 2000

   24 februari 2002 tot 1 april 2002
   14 juli 2003 tot 1 oktober 2003
   7 mei 2004 tot 1 oktober 2004
   15 december 2005 tot 1 april 2007
   14 oktober 2007 tot 1 april 2009
   28 januari 2010 tot 1 april 2011
   12 november 2011 tot 1 april 2013
   30 augustus 2013 tot 1 april 2014
   15 november 2014 tot 1 maart 2016
   8 maart 2017 tot 1 november 2017
   1 mei 2018 tot 1 november 2019
   19 mei 2020 tot  1 januari 2021
   5 oktober 2021 tot 1 maart 2022

   De avv perioden en besluiten kunt u hier vinden.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met VLEP: (ex)werknemer: 088 - 116 30 72, werkgever: 088 - 116 30 73 (tussen 8.30 en 17.00 uur) of stuur een e-mail of kijk op www.vlep.nl

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer