X

Eerder stoppen met werken? Met de regeling Zwaar Werk voor werknemers in een directe productiefunctie (“Vlees in de handen”) kan dat, als u voldoet aan de voorwaarden. De regeling komt voort uit de cao-afspraak Zware Beroepen en is gezamenlijk vastgesteld door sociale partners in de Vleessector. Een mooi resultaat dat recht doet aan de aard van het werk in de productie.

De regeling is bedoeld om werknemers die lang zwaar werk hebben verricht daadwerkelijk eerder te kunnen laten stoppen met werken.

Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2021 deelnemen aan de regeling, indien zij:

 • tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 een leeftijd bereiken die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor de  AOW-gerechtigde leeftijd ligt,
 • 20 jaar in een directe productiefunctie (vlees in handen) hebben gewerkt bij een werkgever die onder de vlees-cao valt, én
 • de afgelopen 10 jaar bij de huidige werkgever of diens rechtsvoorganger in dienst zijn geweest.

De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal maanden tussen de datum waarop de werknemer gaat deelnemen aan de regeling en de AOW-leeftijd en de RVU-drempelvrijstelling. De RVU-drempelvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt het bedrag € 2.182,- per maand. De indexatie is alleen van toepassing voor nieuwe deelnemers aan de regeling per 1 januari 2024.  

De tabel met de nieuwe uitkeringsbedragen kunt u hier vinden.

In de folder Regeling zwaar werk vleessector leest u hoe een en ander werkt. De folder is ook beschikbaar in het Engels (English) en Pools (Po polsku).
Het volledige uitvoeringsreglement vindt u hier.

Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van de aanvraag is voor deze regeling een aantal formulieren gemaakt, die werknemer en werkgever samen dienen in te vullen en op te sturen naar info@vleeswerkt.nl

Het gaat om de volgende formulieren:

Aanvraagformulier Regeling Zwaar Werk Vleessector
Vaststellingovereenkomst (VSO) 
Formulier loonheffingskorting (in te vullen door de (ex) werknemer)

Actueel
 • 28-12-2022  |

  Indexatie bedrag Zwaar Werk Regeling (RVU-drempelvrijstelling)

  De Zwaar Werk Regeling vleessector is bedoeld om werknemers die lang zwaar werk hebben verricht eerder te kunnen laten stoppen met werken. De RVU-drempelvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt het bedrag € 2.037,- per
 • 12-07-2021  |

  Financiering Regeling Zwaar Werk vleessector aangepast

  Als één van de eerste sectoren in Nederland hebben de sociale partners in de Vleessector een regeling Zwaar Werk afgesproken. Dankzij deze regeling kunnen werknemers sinds 1 januari 2021 eerder stoppen met werken, indien zij: tussen 1
 • 24-02-2021  |

  RVU bedragen aangepast in folder Regeling Zwaar Werk Vleessector

  Voor werkgevers en werknemers in de Vleessector is er, in 3 talen (Nederlands, Engels en Pools), een folder ontwikkeld met een beknopte uitleg over de regeling. In de geactualiseerde folder zijn de genoemde bedragen aangepast aan de geldende hoogte per 1
 • 08-02-2021  |

  Hoogte RVU vrijstelling 2021

  Met terugwerkende kracht is per 1 januari 2021 het bedrag van de drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding gesteld op € 1847 (was € 1767). Als gevolg van deze wijziging worden de bedragen voor de regeling Zwaar Werk Vleessector verhoogd.
 • 16-12-2020  |

  Folder zwaar werk regeling in het Nederlands, Engels en Pools

  Kortgeleden hebben we u geïnformeerd over de regeling Zwaar Werk Vleessector voor werknemers in een directe productiefunctie (“Vlees in de handen”). Deelname is, onder voorwaarden, vanaf 1 januari 2021 mogelijk. De regeling is bedoeld om werknemers die lang
 • 02-12-2020  |

  Regeling Zwaar Werk Vleessector vastgesteld

  Eerder stoppen met werken? Met de regeling Zwaar Werk voor werknemers in een directe productiefunctie (“Vlees in de handen”) kan dat, als u voldoet aan de voorwaarden. De regeling komt voort uit de cao-afspraak Zware Beroepen en is gezamenlijk vastgesteld door
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer