X

De werkgever is wettelijk verplicht alle risico's die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden, te inventariseren en evalueren. De RI&E dient duidelijk, op schrift gesteld en controleerbaar te zijn. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Uiteindelijk moet een RI&E antwoord geven op de volgende vijf vragen:
- Wat kan er op dit moment fout gaan in het bedrijf, zodat ongevallen of verzuim optreden?
- Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
- Hoe beperkt het bedrijf een risico? Of de schade als het toch misgaat?
- Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert het bedrijf ze door?
- Hoe zorgt het bedrijf dat de maatregelen blijven werken?
 

Zonder RI&E is er geen goed zicht op de aanwezige arborisico's binnen het bedrijf en er ontbreekt een structurele aanpak hoe risico's bestreden moeten worden. "Een volledige en actuele RI&E is bovendien van groot belang als de Nederlandse Arbeidsinspectie verschijnt na een bedrijfsongeval, en bij aansprakelijkheidszaken"

Voor een inlog voor de nieuwe RIE neemt u contact op met het Sociaal Secretariaat.

 

Actueel
Something went wrong while processing your request. The exact error was logged and will be further investigated.
FAQ
  • Moet een bedrijf verplicht een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RIE) maken?
    • Alle bedrijven, moeten een RIE en een plan van aanpak maken om knelpunten in het arbobeleid aan te pakken. De uitvoering van het plan van aanpak ligt niet alleen in handen van de werkgever, maar ook bij de werknemers of de ondernemingsraad.

      Bij elke verandering in het bedrijf of in de werkwijzen moeten de risico's opnieuw onder de loep worden genomen.

      Het RI&E-instrument voor de sectoren Vlees- en Vleeswaren dat de sociale partners hebben samengesteld, wordt naar verwachting binnenkort erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik maken van dit instrument, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers (gerekend over alle vestigingen samen) dienen na het uitvoeren van de RI&E met het branche-instrument het resultaat nog te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer