X

Niemand blijft eeuwig werken
 
Iedereen stopt een keer met werken om verdiend met pensioen te gaan. Dan houdt natuurlijk ook het salaris op en begint de AOW-uitkering. Deze is bedoeld als basisinkomen, die nog aangevuld moet worden. Daarom bouwen (ook) de werknemers in de vleessector een spaarpot op door via de werkgever een pensioenpremie af te dragen. Als een werknemer uiteindelijk met pensioen gaat, wordt deze uitgekeerd als aanvulling op de AOW.

Het pensioenfonds zorgt er ook voor dat een partner en/of kinderen een nabestaanden- of een wezenpensioen krijgen bij een onverhoopt overlijden.

Eerder of gedeeltelijk stoppen met werken?

Misschien is eerder met pensioen gaan of deeltijdpensioen wel iets voor u…

Wat dit betekent voor uw inkomsten?  

 • Op www.vlep.nl vindt u handige rekenvoorbeelden en in ‘Mijn pensioencijfers’ de hoogte van uw bij VLEP opgebouwde pensioen.
 • Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen.
 • Bent u 63 jaar of ouder? Dan kunt u zich via info@vleeswerkt.nl aanmelden voor een gratis financieel advies gesprek.

Meer informatie over het pensioenfonds kunt u vinden op www.vlep.nl

Actueel
 • 16-03-2021  |

  VLEP Pensioenspreekuren

  In de maanden april tot en met september organiseert VLEP pensioenspreekuren. De pensioenconsulent van VLEP beantwoordt graag de vragen die u hebt over het bij VLEP opgebouwde pensioen.
 • 19-01-2021  |

  Pensioen: Verlaging in 2021 onwaarschijnlijk

  Volgens de voorlopige berekeningen: geen verlaging pensioenen in 2021 ​​​​​​​De actuele dekkingsgraad was op 31 december, volgens voorlopige berekeningen, 90,1%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde naar
 • 02-07-2020  |

  Webinar actualiteiten op pensioengebied

  Het pensioenfonds VLEP organiseerde een webinar om de sociale partners in de betrokken sectoren te informeren over actualiteiten op pensioengebied
 • 25-03-2020  |

  VLEP nieuwsbrief

  Van VLEP ontvingen wij onderstaande nieuwsbrief waar zij u op de hoogte brengen van de ontwikkeling op pensioenvlak.
 • 22-07-2019  |

  Lage rente zet dekkingsgraden pensioenfondsen verder onder druk

  In het tweede kwartaal van 2019 zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen verder omlaag gegaan als gevolg van de aanhoudende daling van de rente. De over het algemeen positieve beleggingsrendementen van pensioenfondsen hebben het negatieve rente-effect
 • 31-12-2018  |

  VLEP hoofdpunten uit 2017

  In 2017: steeg het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt, daardoor kunnen we de kosten over meer mensen delen; betaalden we aan ruim 8.000 mensen maandelijks een pensioen van in totaal ruim € 36 miljoen; groeide ons vermogen. In
 • 31-01-2018  |

  VLEP: De grootste wijzigingen voor werkgevers

  1. Grootste wijzigingen voor werkgevers Pensioenadministratie van VLEP is verhuisd naar nieuwe uitvoerder AZL Wat betekent deze verhuizing voor een werkgever? Voor een werkgever verandert er een aantal zaken. De overstap van pensioenuitvoerder heeft
 • 04-01-2018  |

  Pensioenpremies 2018

  Het bestuur VLEP neemt jaarlijks een besluit over de premies, indexaties en de te hanteren salarisstijging voor de voorschotnota. Naar aanleiding van de besluiten van sociale partners is de regeling voor 2018 vastgesteld. Hier treft u de notitie waarin de
 • 12-12-2017  |

  Pensioenfonds VLEP krijgt andere pensioenuitvoerder

  Met ingang van 1 januari 2018 verhuist de pensioenadministratie van VLEP naar de nieuwe uitvoerder AZL. John Klijn, voorzitter van VLEP: "We zochten een uitvoerder die goed paste bij ons fonds. Na een zorgvuldig traject kwam AZL als meest geschikte
 • 01-11-2017  |

  Wat betekent het regeerakkoord voor het pensioen?

  AZL Nieuwsflits over pensioen in regeerakkoord Op 10 oktober 2017 is na maanden van onderhandelen het nieuwe regeerakkoord gepubliceerd. Het kabinet Rutte III is van plan om het pensioenstelsel te vernieuwen op basis van de bestaande voorstellen van de SER.
 • 05-09-2017  |

  Pensioenfonds VLEP splitst uitvoering en bestuursondersteuning

  Bpf Vlees & Vleeswaren brengt de pensioenuitvoering onder bij AZL en de bestuursondersteuning bij Actor. Het fonds heeft beide zaken nu nog bij Syntrus Achmea. Pensioenfonds VLEP, dat €2,5 mrd beheert, was een van de verplichte bpf’en die weg
 • 28-08-2017  |

  Verlaging van de pensioenen in 2017 niet nodig

  De financiële situatie van VLEP is iets verbeterd. Dat komt doordat de rente hoger is. Maar de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is nog te laag. Daarom heeft VLEP een herstelplan. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om de pensioenen ook in de
 • 28-08-2017  |

  Pensioenfonds VLEP krijgt andere uitvoerder

  AZL wordt nieuwe uitvoerder van VLEP Met ingang van 1 januari 2018 is AZL de nieuwe uitvoerder van ons pensioenfonds. Pensioenfonds VLEP moest op zoek naar een nieuwe uitvoerder omdat de huidige uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer de dienstverlening
 • 28-08-2017  |

  Oproepkrachten en vakantiewerkers

  Oproepkrachten en vakantiewerkers moeten ook worden aangemeld bij VLEP. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Vergeet niet het pensioengevend salaris door te geven van deze medewerkers! U geeft verder - naast andere gegevens –
 • 28-08-2017  |

  Ook overwerk opgeven bij de pensioenaangifte

  Werknemers in de sectoren Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees krijgen een vast salaris. U geeft dit door bij de pensioenaangifte. Maar ook over de vakantietoeslag, vaste toeslagen en overwerk bouwen werknemers pensioen op. Daarom geeft u deze
 • 31-01-2017  |

  Pensioenen in 2017 waarschijnlijk niet omlaag

  Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) hoeft de pensioenen in 2017 hoogstwaarschijnlijk niet te verlagen. Dat komt doordat de rente en de koersen van de aandelen eind 2016 zijn gestegen. Het afgelopen
1 2 » 1/2 (33)
FAQ
 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met AZL: 088 - 116 30 72 of stuur een e-mail of kijk op www.vlep.nl

 • Wat is de overgangsregeling voor de VUT in de Vleessector?
  • Alleen werknemers die vóór 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar reeds hebben bereikt kunnen gebruik maken van de VUT per 1 januari 2006. Vanaf het bereiken van de uittredingsgerechtigde leeftijd kan de werknemer die zijn arbeid beëindigt aanspraak maken op de uitkering op grond van de VUT, vanaf de eerste dag van de maand waarin de onderstaande leeftijd wordt bereikt, een en ander onder de voorwaarde dat de betrokken werknemer gedurende de laatste 10 jaren daaraan voorafgaande, als werknemer werkzaam is geweest in de vleessector. De leeftijd is:
   - 2006: 60 jaar;
   - 2007: 60 ½ jaar;
   - 2008: 61 jaar;
   - 2009: 61 ½ jaar;
   - 2010 en daarna: 62 jaar

 • Welke premie betalen werkgevers en werknemers voor het pensioen?
  • In het geval van een verzekeraar of ondernemingspensioenfonds betaalt de werkgever voor elke werknemer de actuarieel benodigde pensioenpremie. Deze premie is natuurlijk afhankelijk van het inkomen en de pensioenfranchise. Op www.vlep.nl is nadere regelgeving inzake pensioen te vinden.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer