X

Voorlichting klimaat

Intro / algemeen

Voorlichting: werken onder hete omstandigheden
Medewerkers die die mogelijk gezondheidsrisico’s lopen door het werken onder zeer warme omstandigheden krijgen voorlichting en instructie van de werkgever. Tijdens de voorlichting komen de volgende zaken aan de orde:
- Niveau van hittebelasting op werkplekken binnen het bedrijf.
- Factoren die hittebelasting veroorzaken.
- Ontstaan van gezondheidsklachten en symptomen.
- Persoonlijke risicofactoren.
- Maatregelen/ hitteprotocol
- Uitleg over werk- en rustschema’s.
- Eerste hulp bij hitteziekten.

Voorlichting: werken onder koude omstandigheden
Medewerkers die mogelijk gezondheidsrisico’s lopen door het werken onder koude omstandigheden krijgen voorlichting en instructie van de werkgever. Tijdens de voorlichting komen de volgende zaken aan de orde:
- Mogelijke gevolgen van koudebelasting.
- De werkplekken of werkzaamheden waarbij koudebelasting kan optreden.
- Herkennen van symptomen van koudebelasting.
- Maatregelen.
- Uitleg over ingestelde werk- en rustschema’s.
- Persoonlijke risicofactoren.
- Eerste hulp bij bevriezingsverschijnselen.

Medewerkers die in koel- en vriesruimten werken krijgen ook voorlichting en onderricht over de veiligheidsrisico’s en de getroffen maatregelen om die te beheersen

Activiteiten
Alle werkzaamheden in de vlees- en vleeswarensector.

Links

Specificaties

Technische gegevens

Randvoorwaarden voor gebruik
- Kies voor zo’n manier van voorlichting en onderricht dat deze doeltreffend is.
- Houd daarbij rekening met anderstaligen en laaggeletterden
- Een combinatie van mondelinge en schriftelijke informatie is aan te bevelen

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten

Arbo effecten
Verhoging kennis werken onder ongunstige klimaatomstandigheden.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Meer bewustzijn en betere kennis over het juist gebruik van de beschermingsmaatregelen geeft minder kans op gezondheidsschade.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Tijdsinvestering.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer