X

Katoenen onderhandschoenen

Datum laatste wijziging: 06-01-2021

Intro / algemeen

Handschoenen worden in de vlees- en vleeswarensector gebruikt vanwege voedselveiligheid en om huidblootstelling aan biologische agentia te verminderen. Deze handschoenen zorgen tevens dat de koudebelasting tijdens de werkzaamheden wordt verminderd. Echter is dit niet voldoende voor iedereen. Een oplossing hiervoor is het dragen van katoenen onderhandschoenen.
       

Activiteiten
De oplossing is geschikt bij alle activiteiten uit te voeren in een koude productieomgeving waar kunststof handschoenen worden gedragen.

Links

Specificaties

Technische gegevens
- Katoen.
- Eventueel zonder duim en wijsvinger.
- In diverse maten leverbaar.

Randvoorwaarden voor gebruik
- Moet voldoen aan HACCP eisen en de voedselveiligheid.
- Onderhandschoenen kunnen alleen onder andere handschoenen gedragen worden.
- Het gebruik en het inleveren van onderhandschoenen past binnen de voorschriften van het hygiëneprotocol.
- De werkgever geeft voorlichting over het gebruik van de onderhandschoenen en de daarvoor geldende hygiënevoorschriften.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten

Arbo effecten
- Vermindering koudebelasting door verminderen afkoeling van de handen en vingers
- Verhoging comfort (zoals minder bezwete handen)

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Onderhandschoenen geven een verhoogd gevoel van behaaglijkheid, een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.
- Verbetering tastzin en vingervaardigheid doordat de vingers minder afkoelen.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Bij sommige werkzaamheden is een goede tastzin van belang. De geschikte handschoenen zullen hier zorgvuldig geselecteerd moeten worden.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer