X

Inkoop geluidsarme apparatuur

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Links

Risico

Aanschaf van een machine of gereedschap met een hoog geluidsniveau geeft grotere kans op gehoorschade tijdens de hele levensduur van het apparaat.

 

Eisen

  • Stel voor de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen in het programma van eisen voorwaarden aan het maximale geluidsniveau dat de betreffende machine of het gereedschap mag produceren. Houd hierbij, indien van toepassing, rekening met het heersend geluidsniveau in de ruimte waarin machines worden geplaatst.
  • Zorg bij aanschaf van nieuwe arbeidsmiddelen dat geluidsbronnen geen geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) veroorzaken, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd.;
  • Indien de best beschikbare technieken alsnog een te hoog geluidsniveau veroorzaken, laat aanbieder voorstellen tot reductie opnemen in offerte.
  • Evalueer na installatie van een nieuwe machine of het geluidsniveau dat de machine in de praktijk produceert voldoet aan de voorwaarden die in het programma van eisen zijn gesteld.

Wensen

Stel een regeling op hoe arboaspecten (inclusief geluid) stelselmatig worden betrokken bij inkoop van machines en gereedschappen. Leg daarin ook vast hoe werknemers bij het opstellen van het programma van eisen worden betrokken.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer