X

Geluidsvermindering bij perslucht

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Links

Risico

Perslucht kan een forse geluidsbelasting geven, bijvoorbeeld bij toepassingen van perslucht in machines.

Eisen

Inventariseer in het bedrijf waar perslucht tot hoge geluidsniveaus in werkruimtes leidt. Neem in het lawaaibestrijdingsplan maatregelen op om dit geluidsniveau terug te dringen. Bijvoorbeeld:

  • Zoek naar vervanging van persluchttoepassingen, bijvoorbeeld door toepassing van elektrische actuatoren.
  • In sommige gevallen kan de druk van de perslucht worden verlaagd, wat meestal een verlaging in het geluidsniveau oplevert, zonder dat dit de effectiviteit van het gebruik aantast.
  • Zie toe op reguliere inspectie en onderhoud van persluchtsystemen. Lekkende leidingen en slangen produceren continu geluid en verbruiken onnodig kostbare perslucht.
  • Plaats mondstukken, zogenaamde ‘nozzles’ op persluchtuitgangen en persluchtpistolen, die het geluid verminderen en de prestaties niet aantasten.
  • Plaats kwalitatief goede dempers op persluchtventielen of leidt afblazende ventielen door middel van slangetjes naar een verzameldemper hoger in de installatie.
     
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer