X

Geluidsvermindering bij pompen en blowers

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Links

Risico

Inventariseer in het bedrijf waar pompen en blowers tot hoge geluidsniveaus in werkruimtes leiden. Neem in het lawaaibestrijdingsplan maatregelen op om dit geluidsniveau terug te dringen. Bijvoorbeeld:

  • Plaats ondersteunende apparatuur als pompen en blowers zo mogelijk in separate technische ruimtes, welke zijn gemarkeerd als ‘gehoorbescherming verplicht’ en enkel voor technisch personeel toegankelijk zijn.
  • Laat nieuwe machines vanuit leverancier voorzien van de beschikbare geluidsreducerende maatregelen en/of een geluidsisolerende omkasting;
  • Let op dat na inspectie of onderhoud geluidsreducerende maatregelen weer correct worden teruggeplaatst.
  • Voer aanzuig- en afblaasopeningen van machines uit met dempers (zie ook: Demping van aanzuig- en afblaasopeningen (cilindrische en coulissedempers)
     
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer