X

Gehoorbescherming

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Links

Risico

Op plaatsen waar door bronaanpak of andere geluidsbeperkende maatregelen het geluid redelijkerwijs niet onder de schadegrens terug gebracht kan worden, zijn gehoorbeschermingsmiddelen nodig om de werknemers te beschermen.

Eisen

  • vanaf de schadegrens van 80 dB(A) moet de werkgever passende gehoorbeschermers met voldoende demping beschikbaar stellen;
  • deze gehoorbeschermingsmiddelen hebben een effectieve demping tot een geluidsblootstelling onder 80 dB(A);
  • ze zijn aangepast aan de werkomstandigheden en passen bij de individuele gebruiker.
  • vaste medewerkers krijgen als regel op maat gemaakte otoplastieken. Bij tijdelijke medewerkers of medewerkers die maar af en toe aan geluid blootstaan, zijn oorkappen, oorpluggen of oordoppen voldoende. op plaatsen waar het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden hoger is dan 85 dB(A) is het dragen van passende gehoorbeschermers verplicht;
  • de werkgever dient op het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen toe te zien.

Wensen

De werkgever kan met de OR of PVT afspreken dat werknemers al vanaf 80 dB(A) verplicht worden gesteld gehoorbescherming te dragen, totdat het geluidsniveau op werkplekken tot onder deze schadegrens is teruggebracht.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer