X

Beperking radiogeluid

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Vaak staat in werkruimtes de radio hard aan om het geluid van de machines te overstemmen. Dan verhoogt de radio de kans op gehoorbeschadiging.

Er zijn twee manieren om de schade te verminderen en toch het luisteren naar de radio mogelijk te maken:

  • Vervang de geluidsboxen in een grote hal door meerdere kleine geluidboxen per groep werkplekken. Zo’n box staat dicht bij een groep werkplekken en is in volume regelbaar. Dan is minder geluidsvolume nodig.
  • Verstrek op verzoek otoplastieken of oorkappen met een ingebouwde begrensde radio, die uitschakelbaar is. Begrensd betekent dat het maximale volume onder de 80dB(A) blijft. Uitschakelbaar houdt in dat de drager waarschuwingssignalen blijft horen, omdat dan de ingebouwde radio automatisch wordt uitgeschakeld.

Activiteiten

  • Geschikt voor alle productieruimtes, afhankelijk van de in het gebouw gebruikte materialen

Links

Specificaties

Invoeringstermijn

  • korte termijn

Effecten

Arbo effecten

  • Verlaging van de blootstelling aan radiogeluid in productieruimtes

 

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

  • minder gehoorschade medewerker en toch de mogelijkheid om de radio te beluisteren;
  • Verbetert acceptatie en het daadwerkelijk en correct dragen van persoonlijke gehoorbescherming.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

  • extra kosten
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer