X

Elektrische actuatoren

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Veel machinebewegingen binnen de pluimvee verwerkende industrie geschieden op basis van aansturing met perslucht. Perslucht is kostbaar en hoewel luchtcilinders zeer degelijk en betrouwbaar zijn, is het juist instellen om optimale demping aan het begin en het eind van de slag te verkrijgen vaak een terugkerende activiteit. Ook de ventielen ten behoeve van aansturing produceren veel schadelijk geluid.

In overleg met machineproducent en leverancier / installateur zou kunnen worden beschouwd waar het mogelijk is in plaats van luchtcilinders gebruik te maken van elektrische actuatoren, die aanmerkelijk stiller kunnen werken.

Activiteiten

  • Geschikt voor veel lineaire bewegingen in machines.

Links

Specificaties

Technische gegevens

  • In diverse voltages, lengtes, krachten, snelheden en aansturingsvormen leverbaar.

Randvoorwaarden voor gebruik

  • Overleg met machinebouwer / installateur aangaande toepasbaarheid.

Invoeringstermijn

  • (Middel)lange termijn

Effecten

Arbo effecten

  • Verlaging geluidsniveau. Met name hoogfrequent (perslucht)afblaasgeluid is erg schadelijk voor het gehoor.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

  • minder gehoorschade medewerker;
  • minder persluchtgebruik bij gelijkblijvende werking machine.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

  • relatief kostbaar indien kosten voor advisering en aanpassing machinesturing worden meegenomen.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer