X

Geluidssignalering

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Geluidssignalering maakt zichtbaar hoe hoog het geluidsniveau is in een ruimte. Men kan kiezen voor een vaste opstelling of voor een draagbaar kastje. Het doel is dat medewerkers worden aangespoord om handelingen uit te voeren op een manier die minder geluid voortbrengt. En dat ze beter gestimuleerd worden hun gehoorbescherming te dragen.

Activiteiten

 • Geschikt voor alle productieruimtes waarin geluidsniveaus > 80 dB(A) optreden.

Links

Specificaties

 

Technische gegevens

 • Signaleringssystemen bestaan uit een of meerdere microfoons, een eenvoudige geluidsniveaumeter en een of meerdere displays die de schadelijkheid van het geluid, het niveau van het geluid in de ruimte of de draagplicht benadrukken.
 • Voor bijvoorbeeld TD medewerkers die vaak in technisch ruimtes werken zijn persoonlijke signaleringssystemen (met display en/of trilalarm) beschikbaar. Het betreft in dat geval een klein apparaat dat op de werkkleding kan worden bevestigd.

Randvoorwaarden voor gebruik

 • Bij centrale systemen dienen microfoons juist gepositioneerd te zijn om een representatief geluidsniveau te meten;
 • Bij centrale systemen dienen displays juist gepositioneerd te zijn om voor iedereen zichtbaar te zijn.
 • Geluidsignalering wordt alleen toegepast als aanvulling op de wettelijk voorgeschreven markering en voorlichting.

Invoeringstermijn

 • korte termijn

Effecten

Arbo effecten

 • Meer bewustwording van schadelijkheid geluid en noodzaak gebruik persoonlijke gehoorbescherming bij medewerkers;
 • Consequenter dragen van persoonlijke gehoorbescherming.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • minder gehoorschade medewerker

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Kosten
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer