X

Scheiding werkzaamheden

Intro / algemeen

Als een bouwkundige scheiding van werkzaamheden (nog) niet mogelijk is, kunnen met cabines of abri’s (driezijdige afschermingen met dak) afgescheiden werkplekken worden gerealiseerd.  Medewerkers die daarin werken hebben te maken met een lager geluidsniveau en een gezonder werkklimaat (temperatuur, tocht).

Links

Specificaties

Technische gegevens

  • Cabines / abri’s: Van de rest van de ruimte afgescheiden werkplekken binnen de productieruimte, voorzien van eigen verlichting, reinigbaar geluidsabsorberend materiaal aan plafond en/of wanden en eventueel klimatisering;

Randvoorwaarden voor gebruik

  • Let op reinigbaarheid, veiligheid (vluchtmogelijkheid, behoud van zicht op gebruiker)

Invoeringstermijn

  • Korte termijn

Effecten

Arbo effecten

  • Verlaging geluidsniveau (lokaal op werkplek).
  • Betere klimaatomstandigheden

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

  • Minder geluidsblootstelling en betere klimaatomstandigheden voor medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

  • Kosten
  • Neemt ruimte in
  • Is maar bij een beperkt aantal taken mogelijk
  • Extra inspanningen bij reinigen
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer