X

Uitzendkrachten

Datum laatste wijziging: 10-05-2017

Intro / algemeen

Bij het gebruikmaken van een arbeidskracht van een uitzendbureau moet deze arbeidskracht vooraf goed geïnformeerd en geïnstrueerd worden over de voorkomende risico's binnen de betreffende afdeling van het bedrijf.  De werkgever van het inlenend bedrijf is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht.

Links

Risico

Het uitvoeren van gevaarlijke of ongezonde handelingen. Met name de onbekendheid en onervarenheid met het werk speelt hierin een grote rol.  Zeker in de eerste dagen van het werk loopt een uitzendkracht een verhoogd risico op ongevallen.

Eisen

Eisen voor het werken met uitzendkrachten zijn:

  • als een werkgever een arbeidskracht van een uitzendbureau betrekt, moet de werkgever aan dat uitzendbureau een 'document' verschaffen met informatie over de specifieke kenmerken en risico's van de arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden waar de uitzendkracht moet gaan werken Hierbij kan worden gedacht aan informatie over gevaarlijke machines, gevaarlijke stoffen en ook over verplicht gestelde PBM
  • het uitzendbureau moet het document doorgeven aan de uitzendkracht.
  • de werkgever van het inlenend bedrijf zorgt voor een duidelijke werk- en veiligheidsinstructie van de uitzendkracht. Zo nodig in een vreemde taal.
  • tenzij nadrukkelijk met het uitzendbureau afgesproken verzorgt de werkgever van het inlenend bedrijf voor afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitzendkracht

Wensen

  • Gebruik de RI&E om te weten welke voorkomende risico's binnen de betreffende afdeling van het bedrijf voorkomen.
  • Zorg voor goede afspraken met het uitzendbureau, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Zie ook

Op www.arboflexbranche.nl is een geschikt voorbeeld te vinden van een arbodocument dat aan een uitzendorganisatie moet worden verstrekt (Het wordt daar “Arbochecklist” genoemd)

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer