X

Savlex premievergoeding voor de WGA-hiaat verzekering ook in 2017

08-12-2016  |

Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2017 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken aan haar deelnemers.

Geen inhouding bij werknemer
De premievergoeding geldt zowel voor het werkgeversdeel, als voor de werknemersbijdrage in de premie. Indien u premievergoeding van Savlex ontvangt dient de inhouding bij de werknemer dus te vervallen.

Vragen over de verzekering
Indien u inhoudelijke vragen heeft over de verzekering, dient u contact op te nemen met uw verzekeraar, meestal is dat dus AEGON.

Indien u vragen heeft over de premievergoeding van Savlex hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.W. Savalle (telefoon 06-12744143 of email jw.savalle@keyfigures.nu).

Toelichting
Werkgevers in de vleessector moeten een WGA-hiaatverzekering hebben voor hun werknemers.

Bedrijven die in 2004 deelnemer waren aan Savlex krijgen hiervoor ook voor 2017 een premievergoeding van Savlex. Het bestuur van Savlex beoordeelt jaarlijks of het vermogen nog toereikend is, om voor het volgende jaar een vergoeding te kunnen verstrekken.

WGA-hiaatverzekeringen, mantel AEGON
De vleessector heeft voor de WGA-hiaatverzekeringen een mantelovereenkomst afgesloten met AEGON. De huidige mantel loopt één jaar, 2017, met een premie van 0,36% van de gemaximeerde verzekerde loonsom. Onder deze mantel vallen ook de meeste Savlexdeelnemers.

WGA-hiaatverzekeringen, buiten de mantel
Savlexdeelnemers die een verzekering bij een andere verzekeraar hebben afgesloten en hiervoor dispensatie hebben verkregen, kunnen ook een premievergoeding  ontvangen, deze vergoeding is echter maximaal de hoogte van de premie die binnen de mantelovereenkomst geldt.

Verrekening
Door een afspraak van Savlex met AEGON kan, voor verzekeringen die afgesloten zijn bij AEGON, de premie rechtstreeks door AEGON verrekend met Savlex. De premie voor de meeste bedrijven wordt door Savlex betaald aan AEGON, hiermee wordt dus automatisch de premievergoeding verrekend. Dit kunt u ook zien als op de acceptgiro die u voor de premie ontvangt het IBAN-nummer van Savlex is voorgedrukt (in dit geval hoeft u met de acceptgiro niets te doen).

Indien u (een deel van) de premie zelf heeft betaald, kunt u een vergoedingsformulier opvragen bij ons.

Het bestuur van Savlex

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer