X

Actueel

 • 08-10-2018  |

  Tussentijdse hygiënische handelingen: betaalde werktijd

  In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht
 • 03-10-2018  |

  De bedrijfsarts en uw RI&E

  Bedrijfsartsen hebben het recht om uw RI&E in te zien. Dat lijkt logisch, maar de praktijk leert dat de bedrijfsartsen soms op weerstand stuiten bij werkgevers. De bedrijfsarts heeft (gewoon) recht op inzage in de RI&E. Dit zogenaamde inzagerecht is
 • 03-10-2018  |

  ARBO-beleid is onder meer gericht op preventie

  “Voorkomen is beter dan genezen” dat gezegde is ons bekend. In het voorjaar hebben de sociale partners middels de Arbo-campagne “Hoe veilig is jouw bedrijf” aandacht gevraagd voor veiligheid in de organisaties. In de campagne hebben we
 • 20-09-2018  |

  Transitievergoeding bij deeltijdontslag

  De Hoge Raad is van oordeel dat in bepaalde gevallen van deeltijdontslag ook een transitievergoeding moet worden toegekend. Want, zo betoogt de Hoge Raad, als dat “niet zou worden aanvaard, zou de werknemer door een substantiële en structurele
 • 11-09-2018  |

  Hoe berekent u als werkgever de bijdragen voor de PAWW?

  Alle werknemers vallend onder de reguliere cao vallen ook onder de PAWW regeling. Via  uw cumulatieve loonstaat verzorgt u de aangifte van drie gegevens voor de PAWW. De gevraagde gegevens zijn: Het totaal van de bijdrage grondslag, het
 • 06-09-2018  |

  Pilot Pesten op de werkvloer

  Begin dit jaar hebben we vanuit de werkgroep Arbo-catalogus uw aandacht gevraagd voor het thema ongewenst gedrag. In de Arbo-catalogus voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie spreken we in dit verband over ongewenste omgangsvormen. Ongewenst gedrag is
 • 04-09-2018  |

  UWV Uitvoeringsregels ontslag op onderdelen aangepast

  De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus op onderdelen aangepast. De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische
 • 01-08-2018  |

  Hygiënische handelingen

  In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht
 • 01-08-2018  |

  Functiewaardering vleessector opnieuw vormgeven

  Sociale partners in de vleessector hebben bij de laatste cao onderhandelingen besloten het functie-indelingsmateriaal voor de Vleessector opnieuw vorm te geven. Het bureau EVZ organisatie-advies in Oisterwijk zal sociale partners in dit traject
1 2 3 4 5 ... » 1/21 (208)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer