X

Actueel

 • 03-12-2018  |

  Specialisten Training 'Alcohol-, drugs- en medicijnmisbruik'

  Elke organisatie heeft er mee te maken. Medewerkers die in disbalans zijn door alcohol-, drugs- en medicijngebruik. Of door gamen en (online)gokken. Als HR, of soortgelijk professional, moet je daar iets mee. Verslaving is medisch en juridisch een ziekte en
 • 03-12-2018  |

  Arbeidsjurisprudentie en het toepassen van alcohol- en drugstesten

  Over het toepassen van alcohol- en drugstesten op de werkvloer is veel te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens, die toeziet op de privacy wetgeving, vindt het random afnemen van een alcohol- en drugstest het verzamelen van een gezondheidsgegeven. Wij bij
 • 28-11-2018  |

  Save the date: STOP gevaarlijk stoffen! Wat is jouw rol?

  In Nederland overlijden jaarlijks 3.000 mensen aan beroepsziekten door het werken met gevaarlijke stoffen. In mei is de campagne gestart vanuit het ministerie van SZW. Het uitgangspunt hierbij is STOP met gevaarlijke stoffen. In bepaalde sectoren
 • 28-11-2018  |

  Save the date: intern transport

  Lollig doen tijdens heftruckverkeer is geen verstandig idee. Want voor je het weet zit je klem tussen een vrachtwagen en een pallet. Valt het aldus oplopen van een meervoudige beenbreuk onder de zorgplicht van de werkgever? Wil je meer weten over intern
 • 14-11-2018  |

  Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

  Duurzame Inzetbaarheid is een thema dat sociale partners in de vleessector en de vleeswarenindustrie na aan het hart ligt. Op sectorniveau wordt regelmatig overleg gevoerd om dit thema verder uit te werken en “handen en voeten” te geven. Ook binnen
 • 12-11-2018  |

  Wijzigingsvoorstellen ontslagrecht wet arbeidsmarkt in balans

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Op 7 november  heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Minister Koolmees wil de verschillen tussen flex en
 • 05-11-2018  |

  UWV-nota premievaststelling sectorfondsen 2019: dalende premies

  Het UWV heeft op 31 oktober de nota premievaststelling sectorfondsen 2019 gepubliceerd. Deze nota beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor de wachtgeldfondsen voor 2019. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds
 • 29-10-2018  |

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

  Let op!: per 1 januari 2019 zijn de in de B0 en de cao lonen voor 21 en 22 jarigen lager dan het wettelijk minimum. Werknemers hebben echter minimaal recht op het minimumloon. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1
 • 22-10-2018  |

  Maximum transitievergoeding per 1 januari 2019 naar € 81.000

  Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze
1 2 3 4 5 ... » 1/22 (220)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer