X

De gevolgen van de vernieuwde arbowet voor de werkgever

31-10-2017  |

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan.

De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). 
AWVN heeft samen met VNO-NCW, MBK Nederland en Oval de wijzigingen de belangrijkste consequenties hiervan  op een rijtje gezet:

De vernieuwde arbowet
 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer