X

Aanvragen opleidingssubsidie 2017 voor 15 april indienen

08-03-2018  |

Het aanvragen van opleidingssubsidies voor bedrijven over het kalenderjaar 2017, dient voor 15 april as. te gebeuren. Hieronder nogmaals een paar belangrijke zaken op een rij.

Opleidingssubsidies en toetsingskader stichting Fonds Collectieve belangen voor de Vleessector 2017.

Veel bedrijven zullen rond deze tijd de balans opmaken en inventariseren wat er het afgelopen jaar aan opleidingen heeft plaatsgevonden. In het toetsingskader leest u voor welke opleidingen u subsidie kunt aanvragen, klik op subsidievoorwaarden voor het overzicht. Tevens vindt u op deze pagina de benodigde formulieren om uw aanvraag in te dienen. U kunt uw aanvraag digitaal sturen naar: subsidie@vleeswerkt.nl

Denkt u ook aan het tijdig toezenden van uw scholingsplan?

Ook (dit jaar) is het mogelijk om als individuele werknemer in het kader van het vergroten en versterken van uw arbeidsmarktpositie, subsidie aan te vragen t.b.v. employability. De voorwaarden en betreffende formulieren vindt u hier.

U kunt, als werknemer, zonder tussenkomst van uw werkgever, uw employability-aanvraag, met de betreffende formulieren, rechtstreeks sturen naar: subsidie@vleeswerkt.nl

NB: Denkt u er s.v.p. aan uw aanvraag digitaal te sturen naar subsidie@vleeswerkt.nl en te voorzien van facturen e.d? Bovendien verzoek ik u, om het bijlage-declaratie-formulier (originele excel-spreadsheet) mee te sturen dus niet als pdf-formulier.

De subsidie-aanvragen dienen voor 15 april as. te zijn ingediend. Aanvragen ouder dan 1 jaar worden niet gehonoreerd, uitgezonderd hiervan zijn aanvragen door bedrijven die voor het eerst een subsidie-aanvraag doen, hiervoor geldt een termijn van 3 jaar.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer