X

Ongewenste omgangsvormen en gevaarlijke stoffen

12-03-2018  |

Het werken in de vleessector en de vleeswarenindustrie brengt risico`s met zich mee. Veilig werken in onze sectoren verdient absoluut hoge prioriteit. Om bedrijven te ondersteunen om deze zgn. arborisico`s te minimaliseren biedt de arbocatalogus een praktische, toegankelijke handleiding waarin staat met welke middelen een organisatie kan voldoen aan de wettelijke bepalingen voor veilig en gezond werken (de zogenaamde 'doelvoorschriften') naar de arbocatalogus klik hier.

De inspectie SZW ziet toe op de naleving van de voorschriften, deze zijn namelijk niet vrijblijvend. Met behulp van de RI&E en het daaruit voortkomende Plan van Aanpak brengt u de risico`s van uw bedrijf in kaart en maakt u inzichtelijk welke oplossingen nodig zijn. Goed om te weten dat de inspectie SZW in haar jaarplan onder meer de volgende aandachtspunten heeft opgenomen: gevaarlijke stoffen en ongewenst gedrag(omgangsvormen).

Voor meer informatie en wat u als bedrijf kunt doen, zie onze Arbocatalogus:
Gevaarlijke stoffen
Ongewenste omgangsvormen

Ook op de arbodag (5 april 2018) worden deze onderwerpen behandeld. Meld u aan!

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer