X

Terugblik Arbo-dag 5 april

11-04-2018  |

De werkgroep Arbo-catalogus kijkt positief terug op de Arbo-dag van 5 april jl. voor de vleessector en vleeswarenindustrie. De opkomst was goed, een gemêleerd gezelschap en we hebben getracht een gevarieerd programma aan te bieden met ruimte voor interactie.

Centraal dit jaar stond het thema ongewenst gedrag, in onze arbo-catalogus, ongewenste omgangsvormen genoemd. Dit is uiteraard niet zomaar gekozen. Uit het contact dat de werkgroep heeft met de inspectie SZW is gebleken dat na de zomerperiode, augustus/september, in de sectoren vlees en vleeswaren onder meer gecontroleerd zal worden op ongewenst gedrag en in het bijzonder op discriminatie. Met de Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag kunt u zelf checken of u voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van werkdruk, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld. Kijk op www.zelfinspectie.nl

Zorg dat u al uw arbo-zaken op orde heeft! In de arbo-catalogus vlees en vleeswaren vindt u de normen die gelden voor veilig en gezond werken, deze zijn niet vrijblijvend, zorg dat u uw RI&E heeft  ingevuld/bijgewerkt en last but not least, zorg dat u een ingevuld Plan van Aanpak heeft.

Op de arbo-dag heeft u ook een sneak preview gekregen van de Arbo-campagne, dus houdt uw post- en emailbox de komende tijd in de gaten.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer