X

Folder aanvraag leerwerkplekken

12-03-2019  |

Vorige week berichtten we ook al over de zgn. banenafspraak, de afspraak die samenhangt met de participatiewet. De banenafspraak viert zijn vijfjarig bestaan (1e lustrum).

Een handzame folder
Reeds in 2013 hebben sociale partners in het toenmalige sociaal akkoord afspraken gemaakt om mensen met een beperking aan  betaald werk te helpen. Tot 2026 hebben de sociale partners de tijd om in totaal 125.000 nieuwe banen te creëren. Sinds 2015 kennen we de participatie-wet, die onder meer tot doel heeft mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen.  De sociale partners binnen de Vleeswarenindustrie en de Vleessector hebben het mogelijk gemaakt om subsidie aan te vragen, speciaal voor die doelgroep die valt onder de participatiewet. Om werkgevers beter van dienst te kunnen zijn is er een folder ontwikkeld waarin in het kort is weergegeven hoe u, als werkgever, de subsidie kunt ontvangen en welke stappen u daarvoor moet zetten. Klik hier voor de folder Vleeswarenindustrie | Klik hier voor de folder Vleessector.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer