X

Beperk de blootstelling aan geluid

17-05-2021  |

Op verschillende werkplekken in de Vlees- en Vleeswarensector is er sprake van hoge geluidsniveaus. Langdurig werken kan daar tot gehoorschade leiden. Het geluid wordt veroorzaakt door vleesverwerkingsmachines, maar bijvoorbeeld ook door spuiten met hoge druk, pneumatische apparaten en de radio.

In de Arbocatalogus is afgesproken dat elk bedrijf op grond van geluidsmetingen een lawaaibestrijdingsplan opstelt met maatregelen om het geluid te verminderen. Zo’n plan is nodig als de grens van 85 decibel –ofwel 85 dB(A)- wordt overschreden. De arbocatalogus biedt bedrijven ook een aantal praktische mogelijkheden. Zoals geluidsvermindering bij perslucht, pompen en cutters, verminderen van stoot- en valgeluiden en beperking van radiogeluid. Zie hier voor nadere uitwerkingen en nog andere mogelijkheden.

Op lang niet alle werkplekken zal het lukken om het geluid voldoende terug te dringen. Daar zijn -afhankelijk van het geluidsniveau- gehoorbeschermingsmiddelen, markeringen en gehooronderzoeken nodig. Ook die zaken worden in de arbocatalogus concreet uitgewerkt.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer