X

Arboregels voor uitzendkrachten

09-11-2022  |

Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. De inlenende werkgever draagt de grootste verantwoordelijkheid. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk plaatsvindt, dan is de inlenende werkgever aansprakelijk. 

Verantwoordelijkheid inlenende werkgever
Voordat de uitzendkracht aan het werk gaat, moet het inlenende bedrijf hem/haar over het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen informeren. Bijvoorbeeld over de lichamelijke of psychische belasting, over het omgaan met gevaarlijke stoffen, of over de draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het inlenende bedrijf is verplicht om het uitzendbureau vooraf de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te sturen (in ieder geval het deel waarin de specifieke risico’s ten aanzien van de werkzaamheden van de uitzendkracht worden beschreven).

Verantwoordelijkheid uitzendbureau
Het uitzendbureau moet zorgen dat de uitzendkracht de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van het inlenende bedrijf krijgt en is verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die hij/zij op de werkplek loopt. 

Toezicht
Uitzendbureaus vallen onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze wet. Op zelfinspectie.nl kunt u controleren of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Zelfinspectie Gezond en veilig werken

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer