X

Overtredingen bij machines en andere arbeidsmiddelen

18-11-2022  |

De afgelopen periode heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een substantieel aantal Vlees- en Vleeswarenbedrijven bezocht en inspecties uitgevoerd. Uit de analyse van de geconstateerde overtredingen bleken de meeste overtredingen samen te hangen met het onderwerp ‘Machines en arbeidsmiddelen’.

Arbeidsinspecteurs meldden de volgende tekortkomingen:
•    Het ontbreken van afscherming bij snijdende of bewegende delen van machines, bv bij lintzagen, cirkelzagen en onthuidmachines.
•    Gebruik van machines die niet of niet tijdig gekeurd waren.
•    Het ontbreken van een schoprand van 10 cm bij bordessen.
•    Onjuiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij mesgebruik.

Informatie en voorschriften over de bovenstaande onderwerpen zijn te vinden in de Arbocatalogus Vlees.
 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer