X

Nieuw RI&E-instrument voor Vlees- en Vleeswarenbedrijven

22-02-2023  |

Voor bedrijven in de sectoren Vlees en Vleeswaren is er al geruime tijd een digitaal instrument beschikbaar waarmee zij zelf een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunnen uitvoeren. Aangezien de softwareleverancier van dit instrument de werkzaamheden beëindigt, zijn de sociale partners op zoek gegaan naar een nieuwe aanbieder. Inmiddels is men ver gevorderd met een nieuwe leverancier die een RI&E-instrument aanbiedt dat qua functionaliteit en gebruik dicht bij het huidige instrument blijft. Bovendien is de gebruikersvriendelijkheid groter en zijn er meer toepassingen mogelijk voor bedrijven die daarvoor kiezen.

Bovendien worden in de komende periode ook alle RI&E-vragen geactualiseerd. Het streven is om half juni 2023, in de week van de RI&E,  een nieuw instrument te presenteren dat zowel inhoudelijk als qua software geheel up to date is. Vóór die tijd worden bedrijven die het oude RI&E-instrument hebben gebruikt, geïnformeerd over hoe zij hun gegevens veilig kunnen opslaan. Dit geldt overigens ook voor de Zelf Werkdrukscan Vlees en Vleeswaren. Zie voor het veiligstellen van uw gegevens onderstaande instructie(s):

Veiligstellen gegevens RIE-Manager
Om de gegevens te exporteren en veilig te stellen uit de RIE-manager m.b.t. de meest recente en actuele RI&E’s, neemt u de volgende stappen:
Log in als applicatiebeheerder.
Ga naar de tab ‘Rapporten’.
Selecteer de R&IE’s die u wilt exporteren (tip: als er slechts een gedeelte meegenomen moet worden, gebruik dan de Filter en Zoek mogelijkheid).
Selecteer het rapport ‘Een Excel-bestand met daarin alle vragen en antwoorden’ (onderaan de pagina).
Klik op de button ‘Rapport genereren’.
Selecteer in het popupvenster dat verschijnt het tabblad ‘Kolommen’.
Selecteer de gegevens die u wilt exporteren.
Klik op de button ‘Rapport genereren’.
Sla dit rapport op.

NB: voor technische vragen kunt u bellen met Human Capital Care, telefoon 040 - 2601207 of een e-mail sturen naar helpdesk@humancapitalcare.nl.

Veiligstellen gegevens Werkdrukmeter
Er zijn twee manieren om de gegevens te exporteren:

Groepsrapport van 1 enquête
Zijn de antwoorden van alle ingevulde enquêtes verzameld, dan kunt u een rapport genereren met samengevatte resultaten van alle respondenten. U kunt dit rapport downloaden als Word- of PDF-bestand en afdrukken. Let op: De antwoorden op open vragen zijn niet verwerkt in het Word- of PDF-rapport. U kunt ook de gegevens exporteren in Excel-formaat. Dat is geschikt voor externe data-analyse, bijvoorbeeld in een statistiekprogramma als SPSS. In het Excel-bestand vindt u ook alle antwoorden op open vragen. Om het aantal pagina's te beperken, zijn die weggelaten uit het Word- en PDF-rapport.

In principe zegt het rapport natuurlijk alleen iets over de groep respondenten. Wilt u op basis van die groep toch uitspraken doen over een grotere groep waarvan zij deel uitmaken, wees dan voorzichtig: de uitspraken zijn betrouwbaarder als de groep respondenten ongeveer dezelfde samenstelling heeft als de grotere groep (denk aan leeftijd, geslacht, achtergrond, functie) en bovendien een redelijk deel van de grotere groep beslaat (bij een populatie van 1000, ten minste 100 respondenten). Schakel de hulp in van een statisticus als u twijfelt.

Rapport over meerdere enquêtes
In het 'Overzicht Enquêtes' kunt u meerdere enquêtes selecteren die zijn gebaseerd op dezelfde vragenlijst en 'Rapport' selecteren. Zo kunt u een rapport genereren dat de resultaten bevat van alle geselecteerde enquêtes. Dit rapport is alleen beschikbaar in Excel-formaat.

NB: mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met de servicedesk te bereiken op 030-2996222 of stuur een mail naar:servicedesk@itandcare.nl.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer