X

Geslaagde Arbo-themamiddag: Ongevals(zelf)onderzoek

19-10-2023  |

Op een goed bezochte Arbo-themamiddag (georganiseerd door de NLA) voor de sectoren Vlees en de Vleeswarenindustrie heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie onlangs een voorlichting verzorgd over de nieuwe regelgeving rond zelfonderzoek na een ernstig bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval wordt in de Arbowet ‘ernstig’ genoemd als het leidt tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. Een werkgever is verplicht om een ernstig bedrijfsongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Nieuwe aanpak
In 2023 is een nieuwe aanpak van de Arbeidsinspectie in werking getreden voor de afhandeling van zo een melding. De arbeidsinspecteur die het bedrijf na een ongeval bezoekt kan voortaan in de meeste gevallen voorstellen dat de werkgever zelf de oorzaken van het ongeval onderzoekt. Ook dient de werkgever dan binnen 15 dagen een verbeterplan op te stellen om een zelfde bedrijfsongeval voortaan te voorkomen. Het doel van deze nieuwe werkwijze is dat de werkgever leert van een ongeval. Bij een goed onderzoek met verbeterplan hoeft de werkgever, in principe, geen boete te betalen voor het bedrijfsongeval. Na enige tijd komt een arbeidsinspecteur langs om te controleren of het verbeterplan goed wordt uitgevoerd.

Ongevalsonderzoek
Om werkgevers hierbij te ondersteunen heeft de Arbeidsinspectie een digitale Zelfinspectietool voor ongevalsonderzoek opgesteld en een Handreiking voor zelfonderzoek. De praktijk laat zien dat zo een zelfonderzoek een behoorlijke deskundigheid en tijdsbesteding vergt. Regelmatig krijgt een bedrijf na een zelfonderzoek in eerste instantie een afwijzing van de Arbeidsinspectie. Meestal omdat de achterliggende oorzaken van een ongeval onvoldoende in de rapportage en de gekozen maatregelen naar boven zijn gekomen. Deze nieuwe werkwijze is overigens niet van toepassing bij een dodelijk ongeval. En ook niet als het slachtoffer een familielid is van de werkgever of jonger dan 18 jaar, of als de werkgever een handhavingsgeschiedenis heeft. Een werkgever mag weigeren om het onderzoek zelf uit te voeren. Dan neemt de Arbeidsinspectie het ongevalsonderzoek op zich. Dat laatste is ook het geval als het bedrijf zelf een onderzoeksrapport en het verbeterplan oplevert, maar de kwaliteit ervan, ondanks opmerkingen van de inspectie, ondermaats blijft.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer