X

Nieuwe regels voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting

05-06-2024  |

Vanaf eind mei 2024 gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting, ofwel de ‘reprotoxische stoffen’. Bij onvoldoende maatregelen kunnen deze stoffen leiden tot verminderde vruchtbaarheid, miskramen, vroeggeboortes en beschadiging van het (ongeboren) kind. De strengere regels die al langere tijd gelden voor kankerverwekkende stoffen en voor stoffen die het erfelijk materiaal kunnen beschadigen, zijn nu ook van toepassing op reprotoxische stoffen. 

Zo mag er nu alleen nog maar met reprotoxische stoffen worden gewerkt als de werkgever heeft aangetoond en heeft vastgelegd dat vervanging technisch niet uitvoerbaar is. Vervolgens moet de blootstelling altijd zo laag zijn als technisch mogelijk.

Verder moet bij onvermijdbaar gebruik van deze stoffen voortaan ook geregistreerd worden:

  • Een lijst van alle werknemers die worden blootgesteld deze stoffen (bewaartermijn is 40 jaar).
  • De preventieve maatregelen om blootstelling aan de stoffen te voorkomen.
  • De persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten worden gebruikt.

De volgende registratieverplichtingen golden overigens al eerder voor reprotoxische stoffen:

  • Verbruik op jaarbasis.
  • Soort arbeid/werkzaamheden met de stof.

Reprotoxische stoffen zijn te herkennen aan de volgende H-zinnen op het etiket van de stof en in het veiligheidsinformatieblad van de leverancier:

  • Bewezen reprotoxische stoffen, categorie 1 (1a of 1b): H360.
  • Verdacht reprotoxische stoffen, categorie 2: H361.
  • Invloed via borstvoeding: H362.


NB: het is aan te raden om stoffen die verdacht reprotoxisch zijn op dezelfde manier te benaderen als stoffen die bewezen reprotoxisch zijn.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer