X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 22-10-2015  |

  Dekkingsgraad VLEP september 2015

  De dekkingsgraad van VLEP is in september gedaald naar 93,6% ten opzichte van 96,4% eind augustus 2015. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van de rente. Het beleggingsrendement heeft ook een negatieve bijdrage geleverd. De
 • 24-09-2015  |

  Nieuwsbrief Arbocatalogus Vlees en Vleeswaren

  Met een nieuwsbrief wil de werkgroep Arbocatalogus het onderwerp arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid regelmatig onder de aandacht brengen bij alle betrokkenen in de sector. Nieuwsbrief nr. 1 van 5 juni 2015 Nieuwsbrief nr. 2 van 24 september 2015
 • 27-08-2015  |

  Stand van zaken uitzendsector

  Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij de stand van zaken van het verbeterpakket zelfregulering uitzendbranche toelicht. In 2014 concludeerde minister dat het SNA keurmerk onvoldoende
 • 29-06-2015  |

  Loontabellen Vlees

  Begin april 2015 bent u geïnformeerd over een onjuistheid in de loontabellen per 1 april 2015.
 • 09-06-2015  |

  SNA-keurmerk versterkt met controle op cao Vleessector

    In het kader van het verder versterken van het SNA-keurmerk is de afgelopen maanden, in samenwerking met sociale partners, hard gewerkt om cruciale elementen uit de cao Vleessector uit te werken in normbepalingen voor het SNA-keurmerk.  Dit
 • 20-04-2015  |

  VLEP helpt bij pensioenvragen

  U kunt uw werknemers op weg helpen in de pensioenregeling. En daarvoor hoeft u zelf niet alles te weten over pensioen! Het pensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) ondersteunt daarbij. Nodig één van de
 • 10-03-2015  |

  Biologische Agentia

  Naar aanleiding van de handhavingsbrief over de risico-inventarisatie Biologische Agentia hebben wij contact opgenomen met het ministerie SZW om uitstel te krijgen bij de hercontroles. Recentelijk hebben wij van het ministerie een negatief antwoord gekregen op
« ... 33 34 35 36 37 » 36/37 (367)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer