X

Update Nieuw RI&E-instrument voor Vlees- en Vleeswarenbedrijven

05-05-2023  |

Afgelopen maart hebben we een bericht geplaatst over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen over onze digitale branche RI&E.

De ontwikkelingen kunnen snel gaan. Inmiddels is er een nieuwe leverancier gevonden voor de branche RI&E voor de Vlees- en Vleeswarenbedrijven. Onze nieuwe leverancier is KADER en het systeem is AMS.

Om een eerste indruk te krijgen van het systeem klikt u voor de brochure hier en voor de handleiding klikt u hier. Het feit dat we op betrekkelijk korte termijn een nieuwe leverancier hebben gevonden, betekent dat de ondersteuning van het oude RI&E-instrument al stopt op 1 juli aanstaande. Dat geldt ook voor de Zelfwerkdrukscan, waarvoor we overigens nog geen alternatief kunnen bieden, maar ook hierover zijn we in gesprek met KADER. Zorg dat u uw data veiligstelt, want de ondersteuning stopt op 1 juli a.s.! 

Dat het oude instrument stopt per 1 juli a.s. houdt in dat per die datum het nieuwe instrument operationeel moet zijn. De ambitie is om per 1 juni a.s. het instrument beschikbaar te hebben en half juni 2023, in de week van de RI&E, het nieuwe instrument door middel van een Webinar te presenteren. 

Hoe u uw gegevens voor de RIE-Manager en de Zelwerkdrukscan kunt veiligstellen leest u hieronder:
Veiligstellen gegevens RIE-Manager
Om de gegevens te exporteren en veilig te stellen uit de RIE-manager m.b.t. de meest recente en actuele RI&E’s, neemt u de volgende stappen:

  • Log in als applicatiebeheerder.
  • Ga naar de tab ‘Rapporten’.
  • Selecteer de R&IE’s die u wilt exporteren (tip: als er slechts een gedeelte meegenomen moet worden, gebruik dan de Filter en Zoek mogelijkheid).
  • Selecteer het rapport ‘Een Excel-bestand met daarin alle vragen en antwoorden’ (onderaan de pagina).
  • Klik op de button ‘Rapport genereren’.
  • Selecteer in het popupvenster dat verschijnt het tabblad ‘Kolommen’.
  • Selecteer de gegevens die u wilt exporteren.
  • Klik op de button ‘Rapport genereren’.
  • Sla dit rapport op.

NB: voor technische vragen kunt u bellen met Human Capital Care, telefoon 040 - 2601207 of een e-mail sturen naar helpdesk@humancapitalcare.nl.

Veiligstellen gegevens Werkdrukmeter
Er zijn twee manieren om de gegevens te exporteren:

Groepsrapport van 1 enquête
Zijn de antwoorden van alle ingevulde enquêtes verzameld, dan kunt u een rapport genereren met samengevatte resultaten van alle respondenten. U kunt dit rapport downloaden als Word- of PDF-bestand en afdrukken. Let op: De antwoorden op open vragen zijn niet verwerkt in het Word- of PDF-rapport. U kunt ook de gegevens exporteren in Excel-formaat. Dat is geschikt voor externe data-analyse, bijvoorbeeld in een statistiekprogramma als SPSS. In het Excel-bestand vindt u ook alle antwoorden op open vragen. Om het aantal pagina's te beperken, zijn die weggelaten uit het Word- en PDF-rapport.

In principe zegt het rapport natuurlijk alleen iets over de groep respondenten. Wilt u op basis van die groep toch uitspraken doen over een grotere groep waarvan zij deel uitmaken, wees dan voorzichtig: de uitspraken zijn betrouwbaarder als de groep respondenten ongeveer dezelfde samenstelling heeft als de grotere groep (denk aan leeftijd, geslacht, achtergrond, functie) en bovendien een redelijk deel van de grotere groep beslaat (bij een populatie van 1000, ten minste 100 respondenten). Schakel de hulp in van een statisticus als u twijfelt.

Rapport over meerdere enquêtes
In het 'Overzicht Enquêtes' kunt u meerdere enquêtes selecteren die zijn gebaseerd op dezelfde vragenlijst en 'Rapport' selecteren. Zo kunt u een rapport genereren dat de resultaten bevat van alle geselecteerde enquêtes. Dit rapport is alleen beschikbaar in Excel-formaat.

NB: mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met de servicedesk te bereiken op 030-2996222 of stuur een mail naar: servicedesk@itandcare.nl.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer