X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 26-01-2017  |

  Eerste kamer stemt in met verhoging minimumjeugdloon.

  De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarmee het minimumjeugdloon in stappen zal worden afgeschaft vanaf 21 jaar aangenomen.  Jongeren verdienen een eerlijke kans in de
 • 24-01-2017  |

  Branche RIE wordt ge-update

  De branche RI&E Vleessector en Vleeswarenindustrie wordt, met instemming van sociale partners, de komende twee maanden aangepast. De nieuwe items biologische agentia en klimaat worden aan de RIE toegevoegd. In het afgelopen jaar heeft de werkgroep enkele
 • 06-01-2017  |

  Nieuwe medewerker Sociaal Secretariaat

  Op 1 januari 2017 is Marc van Bruggen (51) in dienst getreden van de COV als Sociaal Secretaris werknemerszaken. Marc is de opvolger van Kees Hoendervangers die de organisatie per eind 2016 heeft verlaten. Marc zal vanuit het Sociaal Secretariaat werkzaamheden
 • 19-12-2016  |

  Nieuw toetsingskader en aanvraagprocedure Vleessector

  Met ingang van 1 januari 2017 is het toetsingskader voor de vleessector aangepast. U kunt deze vinden op de website vleeswerkt.nl. In het toetsingskader zijn de volgende zaken gewijzigd: Alle aanvragen moeten met ingang van 1-1-2017 per email worden
 • 08-12-2016  |

  Savlex premievergoeding voor de WGA-hiaat verzekering ook in 2017

  Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2017 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken aan haar deelnemers. Geen inhouding bij werknemer De premievergoeding geldt zowel voor het werkgeversdeel, als voor de werknemersbijdrage
 • 29-11-2016  |

  Uitbreiding kraamverlof op 1 januari 2019

  Minister Asscher heeft afgelopen vrijdag, 25 november, het voorstel tot uitbreiding van het (betaald) kraamverlof naar de Tweede Kamer gezonden. ​Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat vijf dagen kraamverlof voor partners het uitgangspunt wordt en er geen
 • 29-11-2016  |

  Natuurlijk bent u veilig op het werk…toch?!

  Banden lekgeprikt! Lunchbox verdwenen! Wijzigingen in roosters niet doorgegeven! Zomaar een aantal voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer; en het komt vaker voor dan u denkt. Natuurlijk bent u op de hoogte van de Arbowet en weet u dat deze u
 • 28-11-2016  |

  Minimumlonen per 1 januari 2017

  Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017: € 1551,60 per maand; € 358,05 per week; € 71,61 per dag. Het bruto minimumuurloon wordt voor de
 • 24-11-2016  |

  WGA-hiaat verzekering

  Het Fonds Collectieve Belangen heeft met Aegon uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden voor de voortzetting van de mantelpolis WGA-hiaat verzekering. Het fonds is in deze onderhandelingen bijgestaan door het bestuur van Savlex. De onderhandelingen
 • 24-11-2016  |

  Subsidieregeling Tel mee met Taal

  Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een subsidie is maximaal € 50.000 per aanvraag. Voor wie subsidie Deze subsidie is bestemd voor: Werkgevers in Nederland. Zij
« ... 25 26 27 28 29 ... » 28/37 (369)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer